PDA

View Full Version : Tổng hợp + cách giải quyết các lỗi gần đâyPages : 1 [2] 3 4

tuyetdem98
21-04-2013, 12:00 PM
mình xài win 7 cứ vào garena khởi động lmht lên là nó báo lỗi adobe air has stopped đã thử đè file 1.0 nhưng k được, xóa đi cài lại cũng thế,đôi khi mở nó k báo lỗi adobe nhưng lại hiện ra bảng đăng nhập mà đăng nhập thì báo lỗi đăng nhập :( e mới down giải nén về là bị luôn nhé e ko cài phần mềm nào can thiệp cả

Never.Dark
22-04-2013, 10:18 AM
Cho hỏi bạn vào LMHT thông qua G+ hay là vào LMHT bằng file lol.exe?

ThienTaiXaoLoz
22-04-2013, 12:38 PM
! D:\New folder (3)\LienMinhHuyenThoai.0412.rar: CRC failed in LienMinhHuyenThoai\GameData\Apps\lolVN\Air\assets\ images\champions\Janna_Splash_4.jpg. The file is corrupt
! D:\New folder (3)\LienMinhHuyenThoai.0412.rar: CRC failed in LienMinhHuyenThoai\GameData\Apps\lolVN\Game\Charac terAnimations.zip. The file is corrupt
! D:\New folder (3)\LienMinhHuyenThoai.0412.rar: CRC failed in LienMinhHuyenThoai\GameData\Apps\lolVN\Game\Charac terSkins1.zip. The file is corrupt
! D:\New folder (3)\LienMinhHuyenThoai.0412.rar: CRC failed in LienMinhHuyenThoai\GameData\Apps\lolVN\Game\DATA\S ounds\FMOD\LoL_SFX_mordekaiser.fsb. The file is corrupt
! D:\New folder (3)\LienMinhHuyenThoai.0412.rar: Cannot create LienMinhHuyenThoai\GameData\bbtalk\CommonLib.dll
The process cannot access the file because it is being used by another process.
! D:\New folder (3)\LienMinhHuyenThoai.0412.rar: Cannot create LienMinhHuyenThoai\GameData\bbtalk\GarenaTalkOverl ay.exe
The process cannot access the file because it is being used by another process.
! D:\New folder (3)\LienMinhHuyenThoai.0412.rar: Cannot create LienMinhHuyenThoai\GameData\bbtalk\ggspawn.dll
The process cannot access the file because it is being used by another process.
! D:\New folder (3)\LienMinhHuyenThoai.0412.rar: Cannot create LienMinhHuyenThoai\GameData\bbtalk\Overlay.dll
The process cannot access the file because it is being used by another process.
! D:\New folder (3)\LienMinhHuyenThoai.0412.rar: Cannot create LienMinhHuyenThoai\GameData\bbtalk\PluginKernel.dl l
The process cannot access the file because it is being used by another process.
! D:\New folder (3)\LienMinhHuyenThoai.0412.rar: Cannot create LienMinhHuyenThoai\GameData\CommonLib.dll
The process cannot access the file because it is being used by another process.
! D:\New folder (3)\LienMinhHuyenThoai.0412.rar: Cannot create LienMinhHuyenThoai\GameData\CxImage.dll
The process cannot access the file because it is being used by another process.
! D:\New folder (3)\LienMinhHuyenThoai.0412.rar: Cannot create LienMinhHuyenThoai\GameData\DibModule.dll
The process cannot access the file because it is being used by another process.
! D:\New folder (3)\LienMinhHuyenThoai.0412.rar: Cannot create LienMinhHuyenThoai\GameData\FileLoader.dll
The process cannot access the file because it is being used by another process.
! D:\New folder (3)\LienMinhHuyenThoai.0412.rar: Cannot create LienMinhHuyenThoai\GameData\gagmhook.dll
The process cannot access the file because it is being used by another process.
! D:\New folder (3)\LienMinhHuyenThoai.0412.rar: Cannot create LienMinhHuyenThoai\GameData\GarenaMessenger.exe
The process cannot access the file because it is being used by another process.
! D:\New folder (3)\LienMinhHuyenThoai.0412.rar: Cannot create LienMinhHuyenThoai\GameData\ggcode.dll
The process cannot access the file because it is being used by another process.
! D:\New folder (3)\LienMinhHuyenThoai.0412.rar: Cannot create LienMinhHuyenThoai\GameData\ggdownloader.dll
The process cannot access the file because it is being used by another process.
! D:\New folder (3)\LienMinhHuyenThoai.0412.rar: Cannot create LienMinhHuyenThoai\GameData\ggspawn.dll
The process cannot access the file because it is being used by another process.
! D:\New folder (3)\LienMinhHuyenThoai.0412.rar: Cannot create LienMinhHuyenThoai\GameData\ImageModule.dll
The process cannot access the file because it is being used by another process.
! D:\New folder (3)\LienMinhHuyenThoai.0412.rar: Cannot create LienMinhHuyenThoai\GameData\lame_enc.dll
The process cannot access the file because it is being used by another process.
! D:\New folder (3)\LienMinhHuyenThoai.0412.rar: Cannot create LienMinhHuyenThoai\GameData\lib\delay_load\AudioMi xerLib.dll
The process cannot access the file because it is being used by another process.
! D:\New folder (3)\LienMinhHuyenThoai.0412.rar: Cannot create LienMinhHuyenThoai\GameData\lib\delay_load\ClientT cp.dll
The process cannot access the file because it is being used by another process.
! D:\New folder (3)\LienMinhHuyenThoai.0412.rar: Cannot create LienMinhHuyenThoai\GameData\lib\delay_load\FileSen der.dll
The process cannot access the file because it is being used by another process.
! D:\New folder (3)\LienMinhHuyenThoai.0412.rar: Cannot create LienMinhHuyenThoai\GameData\lib\delay_load\GaFileT ransfer.dll
The process cannot access the file because it is being used by another process.
! D:\New folder (3)\LienMinhHuyenThoai.0412.rar: Cannot create LienMinhHuyenThoai\GameData\lib\delay_load\GaVoice Group.dll
The process cannot access the file because it is being used by another process.
! D:\New folder (3)\LienMinhHuyenThoai.0412.rar: Cannot create LienMinhHuyenThoai\GameData\lib\delay_load\MediaEn gine.dll
The process cannot access the file because it is being used by another process.
! D:\New folder (3)\LienMinhHuyenThoai.0412.rar: Cannot create LienMinhHuyenThoai\GameData\lib\delay_load\RSALib. dll
The process cannot access the file because it is being used by another process.
! D:\New folder (3)\LienMinhHuyenThoai.0412.rar: Cannot create LienMinhHuyenThoai\GameData\lib\delay_load\UdtLib. dll
The process cannot access the file because it is being used by another process.
! D:\New folder (3)\LienMinhHuyenThoai.0412.rar: Cannot create LienMinhHuyenThoai\GameData\lib\fs\YYFileSystem.dl l
The process cannot access the file because it is being used by another process.
! D:\New folder (3)\LienMinhHuyenThoai.0412.rar: Cannot create LienMinhHuyenThoai\GameData\lib\Http.dll
The process cannot access the file because it is being used by another process.
! D:\New folder (3)\LienMinhHuyenThoai.0412.rar: Cannot create LienMinhHuyenThoai\GameData\lib\MP3Module.dll
The process cannot access the file because it is being used by another process.
! D:\New folder (3)\LienMinhHuyenThoai.0412.rar: Cannot create LienMinhHuyenThoai\GameData\lib\TaskManagerLib.dll
The process cannot access the file because it is being used by another process.
! D:\New folder (3)\LienMinhHuyenThoai.0412.rar: Cannot create LienMinhHuyenThoai\GameData\lib\UILayout.dll
The process cannot access the file because it is being used by another process.
! D:\New folder (3)\LienMinhHuyenThoai.0412.rar: Cannot create LienMinhHuyenThoai\GameData\lib\XLL.dll
The process cannot access the file because it is being used by another process.
! D:\New folder (3)\LienMinhHuyenThoai.0412.rar: Cannot create LienMinhHuyenThoai\GameData\lib\XmlUIModule.dll
The process cannot access the file because it is being used by another process.
! D:\New folder (3)\LienMinhHuyenThoai.0412.rar: Cannot create LienMinhHuyenThoai\GameData\libcurl.dll
The process cannot access the file because it is being used by another process.
! D:\New folder (3)\LienMinhHuyenThoai.0412.rar: Cannot create LienMinhHuyenThoai\GameData\libeay32.dll
The process cannot access the file because it is being used by another process.
! D:\New folder (3)\LienMinhHuyenThoai.0412.rar: Cannot create LienMinhHuyenThoai\GameData\libzmq.dll
The process cannot access the file because it is being used by another process.
! D:\New folder (3)\LienMinhHuyenThoai.0412.rar: Cannot create LienMinhHuyenThoai\GameData\log4cxx.dll
The process cannot access the file because it is being used by another process.
! D:\New folder (3)\LienMinhHuyenThoai.0412.rar: Cannot create LienMinhHuyenThoai\GameData\PluginKernel.dll
The process cannot access the file because it is being used by another process.
! D:\New folder (3)\LienMinhHuyenThoai.0412.rar: Cannot create LienMinhHuyenThoai\GameData\PluginModule.dll
The process cannot access the file because it is being used by another process.
! D:\New folder (3)\LienMinhHuyenThoai.0412.rar: Cannot create LienMinhHuyenThoai\GameData\Plugins\DailyTaskPlugi n.dll
The process cannot access the file because it is being used by another process.
! D:\New folder (3)\LienMinhHuyenThoai.0412.rar: Cannot create LienMinhHuyenThoai\GameData\Plugins\GarenaTalkPlug in.dll
The process cannot access the file because it is being used by another process.
! D:\New folder (3)\LienMinhHuyenThoai.0412.rar: Cannot create LienMinhHuyenThoai\GameData\Plugins\ggplugin.dll
The process cannot access the file because it is being used by another process.
! D:\New folder (3)\LienMinhHuyenThoai.0412.rar: Cannot create LienMinhHuyenThoai\GameData\Plugins\PlatformPlugin .dll
The process cannot access the file because it is being used by another process.
! D:\New folder (3)\LienMinhHuyenThoai.0412.rar: Cannot create LienMinhHuyenThoai\GameData\Plugins\PluginNews.dll
The process cannot access the file because it is being used by another process.
! D:\New folder (3)\LienMinhHuyenThoai.0412.rar: Cannot create LienMinhHuyenThoai\GameData\Plugins\StatsPlugin.dl l
The process cannot access the file because it is being used by another process.
! D:\New folder (3)\LienMinhHuyenThoai.0412.rar: Cannot create LienMinhHuyenThoai\GameData\ServerMemAlloc.dll
The process cannot access the file because it is being used by another process.
! D:\New folder (3)\LienMinhHuyenThoai.0412.rar: Cannot create LienMinhHuyenThoai\GameData\sqlite3.dll
The process cannot access the file because it is being used by another process.
! D:\New folder (3)\LienMinhHuyenThoai.0412.rar: Cannot create LienMinhHuyenThoai\GameData\ssleay32.dll
The process cannot access the file because it is being used by another process.
! D:\New folder (3)\LienMinhHuyenThoai.0412.rar: Cannot create LienMinhHuyenThoai\GameData\VersionModule.dll
The process cannot access the file because it is being used by another process.
! D:\New folder (3)\LienMinhHuyenThoai.0412.rar: Cannot create LienMinhHuyenThoai\GameData\xim\plugin_msn.dll
The process cannot access the file because it is being used by another process.
! D:\New folder (3)\LienMinhHuyenThoai.0412.rar: Cannot create LienMinhHuyenThoai\GameData\xim\plugin_xmpp.dll
The process cannot access the file because it is being used by another process.
! D:\New folder (3)\LienMinhHuyenThoai.0412.rar: Cannot create LienMinhHuyenThoai\GameData\xim\plugin_yahoo.dll
The process cannot access the file because it is being used by another process.
! D:\New folder (3)\LienMinhHuyenThoai.0412.rar: Cannot create LienMinhHuyenThoai\GameData\xIM.dll
The process cannot access the file because it is being used by another process.

e giải nén ra bị lỗi trên....e down bản full mới nhất trên trang chủ nhé...giờ sao giải nén k lỗi đây...e bị lỗi số 5 á

ThienTaiXaoLoz
22-04-2013, 12:39 PM
e down bản mới nhất trên trang chủ về giải nén thì bi lỗi xong e cứ vào game thỳ bị lỗi 5 á...giờ sao giải nén k lỗi đây 

Never.Dark
22-04-2013, 12:43 PM
Nếu như trong quá trình giải nén của bạn bị lỗi, thì bạn nên lên trang chủ down lại bản mới nhất về [Khuyến khích xài torrent để down], nếu như khi giải nén bạn không gặp bất cứ gì hết thì có nghĩa file game của bạn không bị gì hết.
Nếu như bạn bị lỗi số 5 thì bạn vui lòng làm theo cách khắc phục ấy.
Lưu ý: Phải đảm bảo rằng file game của bạn không bị lỗi nhé :)

ThienTaiXaoLoz
22-04-2013, 12:47 PM
e đã down bản mới nhất trên trang chủ r mà giải nén vẫn bị lỗi

Never.Dark
22-04-2013, 12:51 PM
Bạn thử down bằng torrent giúp mình nhé :)

NIS.Start
23-04-2013, 02:20 AM
Chào GM !
Tôi có lỗi này không biết tại sao .
Máy tôi lúc trước cài win 7 sao đó cài lại win 8
Khi vào game pick tướng thì không thể nào vào màng hình loading ! [vào rồi thì văng ra không báo lỗi gì hết ] kết nối như thế gần 5 ~ 6 lần mới có thể vào game được . Tôi thử dùng nick này chơi bên Server SEA thì bình thường không phát hiện lỗi gì cả .
mông các GM kiểm tra và cho tôi hướng dẫn để khác phục lỗi này
account garena : chan_san
account trong game LMHT : S.X.L.Ashura.**.
Mình đang dùng win 8 ( bản quyền) cũng bị cái lỗi này như bạn, cho dù cài lại win hay tải Lol về cài lại... làm đủ mọi cách hướng dẫn mà vẫn không được. Lúc trước lâu lâu nó cũng bị như vậy, *** liên tục trận nào cũng vậy có khi cả gần 20p mới vào game được, nhưng nó chỉ bị 2 3 hôm là hết, nhưng gần cả tuần nay nó trở chứng y vậy làm mình chơi chả được. Trong khi đó mình lập một acc khác chơi trên máy mình thì vẫn connect bình thường, mình nghĩ cái này là do lỗi hệ thống trên sever của garena, gởi mail yêu cầu hổ trợ thì chả thấy Ad đá động gì tới, còn lên diễn đàn thì toàn máy cái cách nói qua cho xong chuyện, mày sửa được không là chuyện của mày!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

NIS.Start
23-04-2013, 02:54 AM
Mình cũng bị lỗi này y chan bạn, bỏ gần 1 trieu mua skin, cái này không đáng nói chỉ tiết công sức bỏ công cày ip mua gần 60 tướng toàn những tưỡng đắt tiền 6k3ip với full 4 bộ run. Giờ mà lập lại acc khác thì thà bỏ game cho rồi. Bị cái lỗi này đã bực mà lên diễn đàn hỏi thì GM chả thằng nào trả lời, không biết thì nói không biết, ai trách gì chúng nó mà phải lên nói này nói nọ cho xong chuyện

Never.Dark
23-04-2013, 08:26 AM
Bạn thử xóa những người bạn không hoạt động trong thời gian dài nhé :).

Chúc bạn thành công :)

laivancuong15
26-04-2013, 06:25 PM
bạn mod ơi có thể chỉ mình lỗi gì không mình ko biet chup hình nói miệng nhá khi ân vao icon chi thấy load LMHT và ko mở len cửa so GG+ lun chi cách khac phuc với yahoo minh nè atrung456@yahoo.com

warwick2727
26-04-2013, 06:59 PM
Mình cũng bị lỗi này y chan bạn, bỏ gần 1 trieu mua skin, cái này không đáng nói chỉ tiết công sức bỏ công cày ip mua gần 60 tướng toàn những tưỡng đắt tiền 6k3ip với full 4 bộ run. Giờ mà lập lại acc khác thì thà bỏ game cho rồi. Bị cái lỗi này đã bực mà lên diễn đàn hỏi thì GM chả thằng nào trả lời, không biết thì nói không biết, ai trách gì chúng nó mà phải lên nói này nói nọ cho xong chuyện

Mod cũng là người không phải máy
không phải cái gì cũng biết, họ không trả lời tức là họ không biết
chứ đứa nào cũng hỏi rồi không biết cũng trả lời với 1 câu không biết à ?

còn về lỗi crash mà không báo gì
đối với mình thì cách này hiệu quả
1
nó crash do 1 phần lượng ram thiếu hụt nên nó tự thoát
bạn kiểm tra lượng ram trước khi chạy và khi chạy game
nếu nó trên mức 95 % thì đúng bệnh
cách trị:
vào Nvidia Control Panel
vào adjust Image settings with preview
chọn let 3d application decide

lúc game chạy
tắt hết trương trình chạy ngầm
như wmp và các thứ linh tinh khác.

vào custom game
chỉnh setting game lại
sao cho từ medium trở lại nếu ram và Vga của bạn kém
chỉnh cả resolution


2
lỗi adobe là do cái lolreplay nên bị adobe stop working thì gỡ bỏ cái lolreplay
đừng có cài lại nó nếu bạn đã từng bị

fortminor112002
26-04-2013, 08:49 PM
Còn lỗi bug splat thì sao chỉ dùm mình với :(

IOmgILady
27-04-2013, 12:08 AM
Cám ơn thím nhé :)

banggautrucsc
27-04-2013, 02:06 AM
Mong mod giúp mình lỗi này với:)
Mình mỗi khi click chạy garena plus hay LMHT thì đều ko hiện ra cái gì cả@@
Mình thấy nhiều bạn cũng gặp lỗi giống mình và chưa tìm đc cách sửa lỗi @@
Mình dạo khắp diễn đàn các cách mình đều đã thử mà vẫn ko đc :D
Mong mod có câu trả lời sớm với trường hợp của mình :D

Never.Dark
27-04-2013, 09:47 AM
bạn mod ơi có thể chỉ mình lỗi gì không mình ko biet chup hình nói miệng nhá khi ân vao icon chi thấy load LMHT và ko mở len cửa so GG+ lun chi cách khac phuc với yahoo minh nè atrung456@yahoo.com


Mong mod giúp mình lỗi này với:)
Mình mỗi khi click chạy garena plus hay LMHT thì đều ko hiện ra cái gì cả@@
Mình thấy nhiều bạn cũng gặp lỗi giống mình và chưa tìm đc cách sửa lỗi @@
Mình dạo khắp diễn đàn các cách mình đều đã thử mà vẫn ko đc :D
Mong mod có câu trả lời sớm với trường hợp của mình :D
Thử giúp mình nhé:

Các bạn thử giúp mình cách này nhé:
*Đối với Windows 7:
C:\Program Data\Garena Messenger\user
Xóa hết tất cả những gì trong đó (Lưu ý: Program Data là 1 thư mục ẩn)
*Đối với Windows XP:
C:\Document and Setting\all user\application data\Garena Messenger\user
Xóa hết tất cả những gì trong đó (Lưu ý: application data là 1 thư mục ẩn)

Nếu cách trên không được bạn thử kiểm tra giúp mình đã cấp phép thực thi cho lol.exe và lolclinet.exe chưa [Đối với các chương trình Anti-virus]

Mở Task Manager lên kiểm tra xem lol.exe có chạy hay không ?
Các bạn có thể vào đây tham khảo thêm:
http://diendan.garena.vn/showthread.php?176736-Lỗi-khởi-động-không-đc-Liên-Minh-Huyền-Thoại


Chúc các bạn thành công :)Còn lỗi bug splat thì sao chỉ dùm mình với :(
Bạn vào đây đọc và làm thử giúp mình nhé
http://diendan.garena.vn/showthread.php?142372-Hướng-dẫn-khắc-phục-lỗi-quot-Bug-Splat-quot

Chúc bạn thành công :)

vipprobmt9
28-04-2013, 10:30 AM
lỗi meastro ko khắc phục đc. giờ phải làm sao đây ad.

vipprobmt9
28-04-2013, 10:31 AM
lỗi maestro vẫn ko khắc phục đc. mìh phải làm sao.

daotaccp1
28-04-2013, 02:33 PM
cho hỏi Lỗi 8 Mình đã làm thử và không ăn thua còn cách khác không vậy

daotaccp1
28-04-2013, 09:41 PM
Lỗi Số 8
Lỗi Nguyên ntn mà Dùng các kiểu rồi vẫn thế

Never.Dark
29-04-2013, 10:37 AM
Các bạn cho mình xin cái hình luôn nhé.

P/s: Lần sau trước khi các bạn muốn hỏi lỗi nào thì cho mình xin cái hình luôn nhé :)

lonmeoin
30-04-2013, 12:24 AM
60147 A mod ơi .máy em vào đc game bình thường .đến được đây ,sau khi vào chỗ pick tướng .lock xong tất cả .rồi hết time .vào game ..=> tối om k có gì hiện ra cả .vậy đó .Nửa năm trước e dow và chơi LOL nó lỗi y vậy .e chả biết mầy mò ấn lung tung gì tự nhiên lại chơi đc .hôm nọ em vừa ghost lại máy và thế là .mong a giúp em với

Never.Dark
30-04-2013, 06:29 PM
60147 A mod ơi .máy em vào đc game bình thường .đến được đây ,sau khi vào chỗ pick tướng .lock xong tất cả .rồi hết time .vào game ..=> tối om k có gì hiện ra cả .vậy đó .Nửa năm trước e dow và chơi LOL nó lỗi y vậy .e chả biết mầy mò ấn lung tung gì tự nhiên lại chơi đc .hôm nọ em vừa ghost lại máy và thế là .mong a giúp em với
Bạn thử update driver, .Net Frame Work, DirectX, và các phần mềm cần thiết khác giúp mình nhé :)

anhchang7912
30-04-2013, 10:24 PM
tai sao vao game duoc,chon tuong xong thi vao game...nhung vao game thi man hinh den thui..roi hien ra loi FIREWALL da chan game nen khong vao duoc.... xin GM giup em

warwick2727
30-04-2013, 10:41 PM
các bạn làm ơn đọc trang đầu rồi hãy hỏi mấy cái lỗi này
chừng nào làm ko được hãy reply
các lỗi thường gặp đều có ở post 1

Never.Dark
01-05-2013, 10:55 AM
tai sao vao game duoc,chon tuong xong thi vao game...nhung vao game thi man hinh den thui..roi hien ra loi FIREWALL da chan game nen khong vao duoc.... xin GM giup em

Bạn thử restart modem giúp mình nhé, cả hộp + web nhé bạn :)

Nếu như vẫn chưa được thì modem của bạn đã chặn game, bạn thử liên lạc với nhà cung cấp mạng giúp mình :)

Chúc bạn thành công :)

banggautrucsc
01-05-2013, 11:37 AM
Thử giúp mình nhé:Bạn vào đây đọc và làm thử giúp mình nhé
http://diendan.garena.vn/showthread.php?142372-Hướng-dẫn-khắc-phục-lỗi-quot-Bug-Splat-quot

Chúc bạn thành công :)
Không đc mod ơi:(
Mình thử rồi nhưng ko đc
Mình cũng kiểm tra task manager rồi ko thấy GG với lmht chạy:(
Mình cũng thử xóa đi tải lại rồi nhưng vẫn ko đc:(
Mong mod giúp đỡ :D

datfifa123
02-05-2013, 07:30 PM
các bạn giúp tớ với . tớ đã sửa host , *** fire wall mà k tài nào vô đk
http://nw4.upanh.com/b1.s37.d4/140db8f73d8650c35c37cbebc17ab81d_55283424.52201372 703pm.jpg?rand=0.563156032236293

daotaccp1
02-05-2013, 08:05 PM
Lỗi Số 8 đã thử và không được http://nw6.upanh.com/b4.s37.d2/0ba3368b9c6347b6368f5589f1cd95aa_55284136.newbitma pimage2.bmp (http://upanh.com/view/?id=8rt44l0u4ao)

kynamv
02-05-2013, 09:02 PM
60213Loi gi day troi oi. Giup voi mod oi:madvoli:

huydior
03-05-2013, 02:16 AM
lỗi gì đây vừa cài xong bản 3.6 khởi động game thì nó hiện ra UNABLE TO LOAD LANGUAGE MODULE
http://nw6.upanh.com/b5.s37.d4/e253e29f3af3116add700e5f67cb36a9_55291866.10a751bb fc15bf5176f99aeb32dfbaaa.jpg (http://upanh.com/view/?id=crt5emeicnq)

kenvactk
03-05-2013, 06:59 PM
http://nw5.upanh.com/b2.s38.d3/68e72860b7d823d2b3951e3f4b8f836d_55310095.loinull. bmp (http://upanh.com/view/?id=0rt50sawefr)
Lỗi như thế này là sao hả Mod???????????? acc : kenvactk nhân vật : VACANH4F

kienpro38
03-05-2013, 08:34 PM
adm oi7 jup zum em với
Vào tới game nó hien len cai bản
Khổng nhận phản hồi từ máy chủ dăng nhập. Bạn đã có trục trặc kết nối với máy chủ Liên Minh Huyền Thoại
Anh chỉ em cách sửa đi

thanchet2813
03-05-2013, 08:47 PM
anh admin ơi cái lỗi maestro sửa làm sao vậy (em đã đọc hướng dẫn rồi) chẳng có kết quả gì hết, ai sửa rồi chỉ giúp em với

Vianhlagio2704
04-05-2013, 12:52 AM
dark ơi chỉ mình cách chữa lỗi này với... mình đăng nhập lmht cứ tới mục " đang đăng nhập" là như vậy mãi luôn....

Dea93
04-05-2013, 01:11 AM
Ngoài lề tí, từ khi G+ update ko vài dc lol sea, biết làm sao bay giờ, change region thì nó vẫn về VN :((((( tất cả đều bên ấy r`

Never.Dark
04-05-2013, 01:19 AM
60213Loi gi day troi oi. Giup voi mod oi:madvoli:
Bạn miêu ta chi tiết thêm giúp mình nhé :)

lỗi gì đây vừa cài xong bản 3.6 khởi động game thì nó hiện ra UNABLE TO LOAD LANGUAGE MODULE
http://nw6.upanh.com/b5.s37.d4/e253e29f3af3116add700e5f67cb36a9_55291866.10a751bb fc15bf5176f99aeb32dfbaaa.jpg (http://upanh.com/view/?id=crt5emeicnq)


http://nw5.upanh.com/b2.s38.d3/68e72860b7d823d2b3951e3f4b8f836d_55310095.loinull. bmp (http://upanh.com/view/?id=0rt50sawefr)
Lỗi như thế này là sao hả Mod???????????? acc : kenvactk nhân vật : VACANH4F
Các bạn thử xóa sạch và cài lại giúp mình nhé :)


P/s: Các bạn còn lại cho mình xin cái hình nhé :)

kotegawa1102
04-05-2013, 01:27 AM
Admin xem hộ mình lỗi tường lửa là sao đây, mình đánh 1 trận bình thường xong đến trận 2 chọn tướng và khóa xong vào game load thì màn đen xì chuột load mãi rồi ra thông báo lỗi tường lửa không thể kết nối hay thử tắt tường lửa để kết nối lại
mà tường lửa thì mình tắt từ đời nào rồi và mình phải down lại từ đầu để chơi tưởng không lỗi nữa nhưng vẫn bị :((

KayzeII
04-05-2013, 01:11 PM
Loi " tran dau dang dien ra " la sao ha admin ? ? khi pick tuong xong roi khong vo duoc tran ma chi hien ra cai khung " tran dau dang dien ra " @@ !

alxepato
04-05-2013, 04:03 PM
ad ơi sao mình bị lổi null mong ad giúp mình
tk; alxepato
nv; FCvon

Dialga_Reshiram
04-05-2013, 04:42 PM
Bạn Never.Dark có thể giải thík rõ hơn cách chữa lỗi số 8 hk ??? Tại vì mình đang bị lỗi đó nè

mrd218
04-05-2013, 05:11 PM
Lỗi này sửa như nào, chỉ riêng với tài khoản mình là bị v. , còn những acc khác vẫn bt`
http://nw6.upanh.com/b3.s38.d1/a65fdeb9b54324c7ffe5b4712ba3d317_55333146.untitled 5.bmp (http://upanh.com/view/?id=6ricax3b0uv)

Never.Dark
04-05-2013, 08:33 PM
Admin xem hộ mình lỗi tường lửa là sao đây, mình đánh 1 trận bình thường xong đến trận 2 chọn tướng và khóa xong vào game load thì màn đen xì chuột load mãi rồi ra thông báo lỗi tường lửa không thể kết nối hay thử tắt tường lửa để kết nối lại
mà tường lửa thì mình tắt từ đời nào rồi và mình phải down lại từ đầu để chơi tưởng không lỗi nữa nhưng vẫn bị :((
Bạn thử restart modem + web giúp mình nhé.
Chúc bạn thành công :)

Bạn Never.Dark có thể giải thík rõ hơn cách chữa lỗi số 8 hk ??? Tại vì mình đang bị lỗi đó nè
Bạn vào đây tham khảo thêm giúp mình nhé.
http://diendan.garena.vn/showthread.php?155602-%C4%90%C3%A3-s%E1%BB%ADa-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-l%E1%BB%97i-Kh%C3%B4ng-th%E1%BB%83-k%E1%BA%BFt-n%E1%BB%91i-v%E1%BB%9Bi-b%E1%BA%A3n-v%C3%A1-LMHT-.-Xin-vui-l%C3%B2ng-ki%E1%BA%BFm-tra-m%E1%BA%A1ng/page (http://diendan.garena.vn/showthread.php?155602-%C4%90%C3%A3-s%E1%BB%ADa-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-l%E1%BB%97i-Kh%C3%B4ng-th%E1%BB%83-k%E1%BA%BFt-n%E1%BB%91i-v%E1%BB%9Bi-b%E1%BA%A3n-v%C3%A1-LMHT-.-Xin-vui-l%C3%B2ng-ki%E1%BA%BFm-tra-m%E1%BA%A1ng/page4)3
Chúc bạn thành công :)

Lỗi này sửa như nào, chỉ riêng với tài khoản mình là bị v. , còn những acc khác vẫn bt`
http://nw6.upanh.com/b3.s38.d1/a65fdeb9b54324c7ffe5b4712ba3d317_55333146.untitled 5.bmp (http://upanh.com/view/?id=6ricax3b0uv)

http://diendan.garena.vn/showthread.php?178631-Thông-báo-cập-nhật-bản-vá-ngày-3-5 (http://diendan.garena.vn/showthread.php?178631-Th%C3%B4ng-b%C3%A1o-c%E1%BA%ADp-nh%E1%BA%ADt-b%E1%BA%A3n-v%C3%A1-ng%C3%A0y-3-5)

Lỗi Null là lỗi game chứ hoàn toàn không phải do bạn bị ban acc. Bạn vào đây và làm theo mẫu để BQT hổ trợ nhé

Thân

Louis.Mario
04-05-2013, 10:33 PM
Mình dùng win XP và bị lỗi Authentication error request timeout, giờ phải làm sao hả bạn? Mình bị từ lúc cập nhật bản vá 3.6.

Đã xóa và cài lại bản mới nhất trên trang chủ nhưng vẫn ko đc, cũng đã reset modem luôn :|

Mod có thể giúp mình ko? :(

kingghosth811
04-05-2013, 10:58 PM
60377
AD ơi! cho em hỏi tại sao lúc load vô game lai ko thấy hiện thị màn hình load mà lại hiện ra màn hình này đợi wai mà vẫn ko thấy AD chỉ cho e với luc vo game pick tướng vẫn Bt tới khi load game mới bị! e mới cập nhật phiên bản 3.6 LOL la bị tình trạng nay luôn AD giúp em với

MrTizk
04-05-2013, 11:01 PM
mình bị cái lỗi cuối cùng ấy :( nhưng sao mình làm giống mà k được nhỉ?

ancomdy456
04-05-2013, 11:01 PM
60378
ai biết lỗi gì không giúp em với

kingghosth811
04-05-2013, 11:18 PM
60379
Có bác nào bọ lỗi dư này không giúp em với:
e vào game load, chọn tướng bình thương nhưng vào game chờ đến 15' mà vẫn chỉ hiện hình như vậy. e đã tắt đi mở lai may lần mà vẫn bị như vậy

ng0cchau
05-05-2013, 02:36 AM
60379
Có bác nào bọ lỗi dư này không giúp em với:
e vào game load, chọn tướng bình thương nhưng vào game chờ đến 15' mà vẫn chỉ hiện hình như vậy. e đã tắt đi mở lai may lần mà vẫn bị như vậy
Bạn ơi mình cũng bị lỗi y như bạn .. Hỏi mod thì bảo tải lại bản full . Mình tải lại ở cả 4 sever rồi mà vẫn bị tình trạng trên .(trong lúc giải nén ko hề lỗi file nào cả) bạn tìm được lỗi thì reply trong topic này để mình sửa với nhé . Nguyên cả dàn nét 30 máy nhà mình đều bị bệnh này . Mạng nhà mình là mạng cáp quang viettel.

dinhquocbao123
05-05-2013, 05:45 AM
day moi la loi~ can` khac phuc nhat nak`.may' bac' khac phuc zup' em zoi
60383

dinhquocbao123
05-05-2013, 05:47 AM
day moi la loi can khac phuc nek may' bac .xin may bac khac phuc gium`
60384

bathanh1905
05-05-2013, 12:30 PM
cho mình hỏi thớt có sửa được cái lỗi không vào được shop ko? mình còn đang dính lỗi null nữa chứ :(

Kyoshirolk
05-05-2013, 12:47 PM
mình cũng bị tương tự , hk vào dc game cũng hk làm j dc hết

eyasmlnt
05-05-2013, 12:59 PM
Mik bị lỗi Authencation request timed... Mong GM iups mik sửa lỗi này vs... TT.TT
http://i1072.photobucket.com/albums/w369/bynb0ng/lol_zps8aa0ee4f.jpg (http://s1072.photobucket.com/user/bynb0ng/media/lol_zps8aa0ee4f.jpg.html)

drive.porsche
05-05-2013, 02:17 PM
60412

mod cho mình hỏi cách khắc phụ lỗi này ntn vậy. mình cảm ơn

hoangxhero123
05-05-2013, 04:14 PM
Nghiêm trọng rồi TT
em có 2 acc, đều bị NULL, đã 4 ngày nay rồi. có nhiều topic về lỗi này rồi, nhưg ko thấy giai quyết
tạo cái acc mới, thì lai bi the này:60427
làm ơn giúp em với TT. nhữg cach down lai game, down lai gg+, tắt soft virus, firewall...em đều thử hết rồi ạ TT

hmg_executioner
05-05-2013, 10:48 PM
tình hình mình bị lỗi chọn tướng xong lúc triệu hồi tướng bị văng ra ngoài. mấy bác bảo là lỗi thứ 5 nhưng mình đã thử toàn bộ các cách khắc phục lỗi thứ 5 mà vẫn không được. driver cho card màn hình thì cập nhật bản mới nhất hôm 30/4 rồi cấu hình cũng hạ xuống thấp (mọi cách) nhưng bất lực ... :speechless:
Có bác bảo máy em cấu hình thấp thì e cũng đành chịu ....
-Intel Core i5 3210M
-RAM 8GB
-VGA:Intel HD Graphics 4000 & NVIDIA GeForce GT 635M 2GB

mrheoquay
05-05-2013, 11:35 PM
Dark ơi cho mình hỏi đăng nhập vào garena plus rồi. vào cái bắt đầu LMHT thì nó thoát luôn là lỗi gì thế. giúp mình với :(
Mình đã thử hết các cách giống như ở lỗi 5 rồi nhưng vẫn ko được nếu đc thì Dark có thể chỉnh sửa hộ mình qua teamvier với :(

SilversTc
06-05-2013, 09:12 PM
60533mình bị lỗi này ad nào giúp mình với Yh: i_was_hiss_love
email: codonvodoi2704@gmaill.com

Never.Dark
07-05-2013, 10:43 AM
Mình dùng win XP và bị lỗi Authentication error request timeout, giờ phải làm sao hả bạn? Mình bị từ lúc cập nhật bản vá 3.6.

Đã xóa và cài lại bản mới nhất trên trang chủ nhưng vẫn ko đc, cũng đã reset modem luôn :|

Mod có thể giúp mình ko? :(
Bạn vào đây (http://diendan.garena.vn/showthread.php?179133-T%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p-l%E1%BB%97i-hay-x%E1%BA%A3y-ra-1-tu%E1%BA%A7n-g%E1%BA%A7n-%C4%91%C3%A2y-C%C3%A1c-Anh-H%C3%B9ng-comment-v%C3%A0o-%C4%91%C3%A2y) tham khảo thêm giúp mình :)

60377
AD ơi! cho em hỏi tại sao lúc load vô game lai ko thấy hiện thị màn hình load mà lại hiện ra màn hình này đợi wai mà vẫn ko thấy AD chỉ cho e với luc vo game pick tướng vẫn Bt tới khi load game mới bị! e mới cập nhật phiên bản 3.6 LOL la bị tình trạng nay luôn AD giúp em với
File game của bạn đã bị lỗi, bạn vui lòng down lại bản FULL trừ trang chủ giúp mình, trước khi giải nén nhớ xóa sạch hết tất cả các file liên quan đến game LMHT :)

60378
ai biết lỗi gì không giúp em với
Down lại bản FULL giúp mình nhé :)


60379
Có bác nào bọ lỗi dư này không giúp em với:
e vào game load, chọn tướng bình thương nhưng vào game chờ đến 15' mà vẫn chỉ hiện hình như vậy. e đã tắt đi mở lai may lần mà vẫn bị như vậy
Làm giống bạn thứ 2 giúp mình :)

Bạn ơi mình cũng bị lỗi y như bạn .. Hỏi mod thì bảo tải lại bản full . Mình tải lại ở cả 4 sever rồi mà vẫn bị tình trạng trên .(trong lúc giải nén ko hề lỗi file nào cả) bạn tìm được lỗi thì reply trong topic này để mình sửa với nhé . Nguyên cả dàn nét 30 máy nhà mình đều bị bệnh này . Mạng nhà mình là mạng cáp quang viettel.
Thử down bằng link torrent giúp mình nhé :)

60412

mod cho mình hỏi cách khắc phụ lỗi này ntn vậy. mình cảm ơn
Tạm thời các bạn thử restart lại modem giúp mình nhé :)


Nghiêm trọng rồi TT
em có 2 acc, đều bị NULL, đã 4 ngày nay rồi. có nhiều topic về lỗi này rồi, nhưg ko thấy giai quyết
tạo cái acc mới, thì lai bi the này:60427
làm ơn giúp em với TT. nhữg cach down lai game, down lai gg+, tắt soft virus, firewall...em đều thử hết rồi ạ TT
Như bạn trên nhé bạn :)


tình hình mình bị lỗi chọn tướng xong lúc triệu hồi tướng bị văng ra ngoài. mấy bác bảo là lỗi thứ 5 nhưng mình đã thử toàn bộ các cách khắc phục lỗi thứ 5 mà vẫn không được. driver cho card màn hình thì cập nhật bản mới nhất hôm 30/4 rồi cấu hình cũng hạ xuống thấp (mọi cách) nhưng bất lực ... :speechless:
Có bác bảo máy em cấu hình thấp thì e cũng đành chịu ....
-Intel Core i5 3210M
-RAM 8GB
-VGA:Intel HD Graphics 4000 & NVIDIA GeForce GT 635M 2GB
Bạn đã thử xóa hết những người bạn đã không hoạt động trong thời gian dài chưa ?? < 100 nhé :)


Dark ơi cho mình hỏi đăng nhập vào garena plus rồi. vào cái bắt đầu LMHT thì nó thoát luôn là lỗi gì thế. giúp mình với :(
Mình đã thử hết các cách giống như ở lỗi 5 rồi nhưng vẫn ko được nếu đc thì Dark có thể chỉnh sửa hộ mình qua teamvier với :(
Bạn thử làm theo cách này giúp mình:
*Đối với Windows 7:
C:\Program Data\Garena Messenger\user
Xóa hết tất cả những gì trong đó (Lưu ý: Program Data là 1 thư mục ẩn)
*Đối với Windows XP:
C:\Document and Setting\all user\application data\Garena Messenger\user
Xóa hết tất cả những gì trong đó (Lưu ý: application data là 1 thư mục ẩn)

Nếu như cách trên vẫn không được thì bạn thử kiểm tra lại giúp mình:
Anti-virus, fire-wall đã cấp phép hoặc có chặn file lol.exe và lolclient.exe chưa ?

Nếu vẫn chưa được bạn thử giúp mình cách này:
Down file này (http://www.mediafire.com/download.php?npp9n45blup3j11) về
Sau đó past vào thư mục game LMHT -> Game Data -> Apps -> lolVN -> Air


Chúc bạn thành công :)60533mình bị lỗi này ad nào giúp mình với Yh: i_was_hiss_love
email: codonvodoi2704@gmaill.com

Làm giống những bạn bị giống bạn giúp mình nhé :)Chúc các bạn thành công :)

hoangxhero123
07-05-2013, 09:01 PM
60412

mod cho mình hỏi cách khắc phụ lỗi này ntn vậy. mình cảm ơn
Cái này mình cũg bị.
có nhìu cách. dau tien ban thu kiem tra lai ngay giờ, thág năm và múi giờ Hà Nội ban nhe.
Tiep theo la tat *** he thong ngan chan nhu firewall, anti virus.
Ko dc nua thi xoa' sach GG va LOL, xoa tan goc trog control panel y' => down lai :) chuc ban thanh cong

hoangxhero123
07-05-2013, 09:05 PM
như trên là như thế nào ạ?
em làm hết cách trên diễn đàn chỉ rồi.
cũg đã làm đơn theo mẫu.
thậm chí la gửi mail cho GG qa kênh hỗ trợ qa trang chủ, nhưg van chua nhận dc mail phan hoi TT

reymoterz
07-05-2013, 09:43 PM
Anh GM hướng dẫn e khắc phục lỗi bị đứng màn hình khi đang trong trận , cứ như vậy rất dễ ăn report , e chơi = 3G nhưng từ trước tới nay rất bình thường chưa hề bị lag hay đứng màn hình . Lần này mỗi lần đứng cả Ctrl+Alt+Delete cũng k giải quyết đc phải rs máy , vào lại vẫn bị tiếp , thậm chí là tối hôm qua vẫn chơi bình thường chỉ có trưa đi học về thì bị !!! E xin khẳng định là mạng e vẫn bình thường , đã thử download clip , nhạc tốc độ vẫn như v !!! Xin cám ơn , mong các anh hướng dẫn e cách giải quyết gấp .

mrheoquay
07-05-2013, 11:16 PM
Dark ơi mình đã làm theo đầy đủ cách của bạn nhưng vẫn không được :( down cả bản full cài lại mà vẫn không được

Never.Dark
08-05-2013, 02:02 PM
Anh GM hướng dẫn e khắc phục lỗi bị đứng màn hình khi đang trong trận , cứ như vậy rất dễ ăn report , e chơi = 3G nhưng từ trước tới nay rất bình thường chưa hề bị lag hay đứng màn hình . Lần này mỗi lần đứng cả Ctrl+Alt+Delete cũng k giải quyết đc phải rs máy , vào lại vẫn bị tiếp , thậm chí là tối hôm qua vẫn chơi bình thường chỉ có trưa đi học về thì bị !!! E xin khẳng định là mạng e vẫn bình thường , đã thử download clip , nhạc tốc độ vẫn như v !!! Xin cám ơn , mong các anh hướng dẫn e cách giải quyết gấp .
Bạn thử vào game chỉnh lại chế độ không viền giúp mình nhé :)
Và trước khi chơi game bạn thử tắt hết các thứ không cần thiết để làm nhẹ máy giúp mình :)


Dark ơi mình đã làm theo đầy đủ cách của bạn nhưng vẫn không được :( down cả bản full cài lại mà vẫn không được
Bạn cho mình hỏi trong quá trình giải nén game có bị lỗi gì không?
Bạn thử xem lại cấu hình máy của bạn mình đã đạt yêu cầu của game hay chưa ?

Hoặc bạn thử cách này giúp mình nhé:
*Đối với Windows 7:
Control Panel -> All Control Panel Items -> Action Center -> Change User Account Control Settings
Chỉnh lại ở mức 2 hoặc mức cuối

Và kiểm tra xem đã cài NetFrameWord 3.5 hay chưa nhé :)

thaiviptn1201
08-05-2013, 02:18 PM
cho mình hỏi tại sao hôm qua mình chơi xong LMHT đến sáng nay khi vào game thì lại bị lỗi "lỗi đăng nhập: null". mong có câu trả lời sớm nhất.

Never.Dark
08-05-2013, 02:31 PM
cho mình hỏi tại sao hôm qua mình chơi xong LMHT đến sáng nay khi vào game thì lại bị lỗi "lỗi đăng nhập: null". mong có câu trả lời sớm nhất.
Đối với lỗi này thì phiền bạn làm theo như trong topic này nhé:
http://diendan.garena.vn/showthread.php?178631-Th%C3%B4ng-b%C3%A1o-c%E1%BA%ADp-nh%E1%BA%ADt-b%E1%BA%A3n-v%C3%A1-ng%C3%A0y-3-5

dulichbinhtri9
08-05-2013, 06:28 PM
sao bọn mày không đăng cách giải quyết lỗi null đi mẹ ức chế

boydz97
08-05-2013, 06:34 PM
ở lỗi 9 mình làm theo bạn nói rồi.nhưng vẫn không fix đc..hxhx sao lại thế nhỉ.@@

snsdsoyeon
08-05-2013, 06:44 PM
Cho hỏi máy mình cài win 8. Khi cài đặt liên minh xong vào thì xuất hiện lỗi :"ko cài đặt **++ library, vui lòng tự cài đặt **++ library". Ai biết giúp mình. Mình ko biết cài **++ library ở đâu

trongit.vn
08-05-2013, 07:08 PM
chỉ dùm tôi cái lỗi "Trận đấu đang diễn ra" cái, mấy hôm nay ko chơi đc rồi :(

mrheoquay
08-05-2013, 08:16 PM
Cám ơn dark đã giúp đỡ nhé hihi... hóa ra là do đổi mật khẩu =.= đổi lại cái lại vào đc rồi hihi thích quá

Gaka923
08-05-2013, 10:17 PM
em bị lỗi null làm sao sửa

Cyber_Hero
08-05-2013, 10:41 PM
bị lỗi 6 mầy mò sửa theo mọi cách của mod đều ko đc. Cài lại LOL vs pando vs AIR mà vẫn ko đc. Bó tay luôn.

Cyber_Hero
08-05-2013, 10:46 PM
bị lỗi 6 maestro đã làm theo mọi cách vẫn ko đc

cauutpzo2
09-05-2013, 05:24 AM
Ad mở khóa nik này cái đợi 2 ngày oài.nó bị lỗi null.lần thứ 2
Id garena :cauutpzo2
Tên Nv :zZSâuRăngZz

cauutpzo2
09-05-2013, 05:52 AM
lỗi này là lỗi ji ạ. giải thik dõ giúp e đc k ạ..mấy ngày k chơi đc oài.6067260673

lady3035
09-05-2013, 12:59 PM
http://upanh.com/view/?s=upload&id=bri77a8n2uu lỗi này fix sao

thinhls97
09-05-2013, 01:26 PM
lỗi null thì sao hả các a
ID thinhls97
nhân vật: dakuza
bị 4 ngày rồi :((

tuantqse60601
09-05-2013, 02:32 PM
Mình bị y chang bạn lady3035 (http://diendan.garena.vn/member.php?3541409-lady3035) từ 6/5 tới giờ rồi :(

lady3035
09-05-2013, 02:37 PM
admin đâu rồi mấy ngày nay kok ai trã lời 1 tiếng kiểu này bọn nó bỏ game hêt

tuantqse60601
09-05-2013, 02:39 PM
Lỗi null thì giải quyết dc rồi còn cái lỗi máy chủ chưa thấy ai nói câu nào hết

haccoco99999
09-05-2013, 03:00 PM
Admin ơi cho hỏi cách sửa lỗi này đi. Tình hình là ko chơi được game vào ngày 5/5 rồi. Hình đây ad60687

maxstyle999
09-05-2013, 04:25 PM
Lỗi null thì giải quyết dc rồi còn cái lỗi máy chủ chưa thấy ai nói câu nào hếtnull giải quyết đc chưa bạn, giải quyết thế nào vậy

Never.Dark
09-05-2013, 05:21 PM
Cho hỏi máy mình cài win 8. Khi cài đặt liên minh xong vào thì xuất hiện lỗi :"ko cài đặt **++ library, vui lòng tự cài đặt **++ library". Ai biết giúp mình. Mình ko biết cài **++ library ở đâu
Bạn vào trong thư mục game LMHT có file vcredis_x86 bạn thử cài giúp mình xem coi hết bị chưa?
Nếu như vẫn còn phiền bạn down giúp mình **++ 2011 nhé bạn :)


chỉ dùm tôi cái lỗi "Trận đấu đang diễn ra" cái, mấy hôm nay ko chơi đc rồi :(
Có thể cho mình biết cụ thể tí không bạn ? Bạn gặp lỗi đó như thế nào ?


http://upanh.com/view/?s=upload&id=bri77a8n2uu lỗi này fix sao
Tạm thời bạn thử cài lại game giúp mình nha :)

tuantqse60601
09-05-2013, 06:14 PM
Đã cài lại và thấy oke, vấn đề là hôm trước mình down bản mới về luôn nhưng giải nén lại ko xóa file cũ tưởng đặt 2 ổ khác nhau vẫn oke ai ngờ vẫn bị hôm nay rảnh ngồi xóa file cũ tự nhiên thấy chạy ổn.

Cảm ơn bạn AD tận tình giúp đỡ nhé :D

the1sthp
09-05-2013, 08:27 PM
http://upanh.com/view/?s=upload&id=bri77a8n2uu lỗi này fix sao
mình cũng bị lỗi này mà chưa biết sửa sao

Never.Dark
09-05-2013, 08:36 PM
Đã cài lại và thấy oke, vấn đề là hôm trước mình down bản mới về luôn nhưng giải nén lại ko xóa file cũ tưởng đặt 2 ổ khác nhau vẫn oke ai ngờ vẫn bị hôm nay rảnh ngồi xóa file cũ tự nhiên thấy chạy ổn.

Cảm ơn bạn AD tận tình giúp đỡ nhé :D


mình cũng bị lỗi này mà chưa biết sửa sao
Làm giống bạn trên giúp mình :)

haccoco99999
09-05-2013, 08:51 PM
Lỗi null thì giải quyết dc rồi còn cái lỗi máy chủ chưa thấy ai nói câu nào hết null giải quyết làm sao vậy??

CMR2.Hate
09-05-2013, 08:53 PM
A AD ơi.. e bị lỗi null... phải làm sao ạ

vbbkq1
09-05-2013, 09:34 PM
mod update lại lỗi login error nhé. mình đã update lại phần code

z.MrN.z
09-05-2013, 09:38 PM
Tôi bị lỗi đánh ko nhận được ip , ad kiem tra dum .
Nick garena : z.MrN.z

nhokrua951
09-05-2013, 10:22 PM
Never.Dark (http://diendan.garena.vn/member.php?u=449873) ban coi giùm mình lỗi này khắc phục sao mong bạn giúp đỡ nhé
60714

Never.Dark
10-05-2013, 05:57 PM
Theo mình nghĩ là trong folder game của bạn 1 số file đã bị lỗi, phiền bạn xóa game (xóa sạch) rồi cài lại giúp mình nhé :)

nhokrua951
10-05-2013, 08:38 PM
mìh đã xoá tất cả k còn cái nào trong máy tính hít và cũng cài win ghost máy lun

thmilk
11-05-2013, 12:17 AM
mìh đã xoá tất cả k còn cái nào trong máy tính hít và cũng cài win ghost máy lun

đã cài lại win thì đừng có ghost máy nhé :| .

Mod Never.Dark giúp mình sửa lỗi này được không ??
Đã down lại 2 lần ( cả bản cập nhật 306 ) . Nhưng khi vào trận . ( pick xong tướng rồi bắt đầu ) . là nó không vào mà hiện ra bảng này .
http://nx6.upanh.com/b6.s37.d4/690c5a89a1a0dd77a0665bb86e464e79_55506306.1.bmp

Never.Dark
11-05-2013, 11:26 AM
Bạn thử xem lại lỗi 6 ở trang đầu giúp mình nhé :)

nhokrua951
11-05-2013, 12:05 PM
mình bk mìh cài win nhưng vẫn bị mod coi giúp giùm với chứ kiểu này sao mà đánh được

duyanhtu
11-05-2013, 12:44 PM
lỗi bi null GM oi em bi 3 ngay roi ko vao duoc game

Never.Dark
11-05-2013, 01:55 PM
mình bk mìh cài win nhưng vẫn bị mod coi giúp giùm với chứ kiểu này sao mà đánh được
Bạn thử kiểm tra lại xem giúp mình có chương trình LOL Record, hay phần mềm thứ 3 nào can thiệp vào máy không nhé :),
nếu có thì phiền bạn xóa đi giúp mình :)

bloodmen26
11-05-2013, 04:33 PM
GM ơi giúp em với . em bị lỗi đăng nhập liên minh huyền thoại (login game error đó anh) giúp với ko chơi ** cứ như mất vài hồn vài vía rồi chán ***

nhokrua951
11-05-2013, 06:29 PM
nhưng làm sao mình kiểm tra được những chương trình can thiệp vào

Never.Dark
11-05-2013, 06:58 PM
GM ơi giúp em với . em bị lỗi đăng nhập liên minh huyền thoại (login game error đó anh) giúp với ko chơi ** cứ như mất vài hồn vài vía rồi chán ***
Mời bạn xem lại lỗi 9 ở trang đầu giúp mình nhé :)

ineed94
11-05-2013, 08:40 PM
lỗi đăng nhập NULL là sao mấy bác hè. cả ngày hôm nay không đăng nhập vào được rồi

nhokrua951
11-05-2013, 09:59 PM
k có mod oy

nhokrua951
11-05-2013, 10:16 PM
Mình xài mạg vietell mong Mod mau chóng tìm cáh khắc phục giùm mình nhé 60838

matmeo200
12-05-2013, 01:41 AM
Mình bị lỗi null thì giải quyết sao đây

bloodmen26
12-05-2013, 05:16 AM
không phải đâu mod ơi lỗi này là lỗi đăng nhập " không nhận phản hồi từ máy chủ khi đăng nhập , bạn đã có trục trặc kết nối máy chủ liên minh huyền thoại "

Never.Dark
12-05-2013, 09:55 AM
Mình xài mạg vietell mong Mod mau chóng tìm cáh khắc phục giùm mình nhé 60838
Có lẽ file game của bạn đã bị lỗi, bạn thử xóa game giúp mình (xóa sạch ), rồi cài lại (nếu như file game của bạn không bị lỗi trong quá trình giải nén ) hoặc down lại bản FULL từ trang chủ :)


không phải đâu mod ơi lỗi này là lỗi đăng nhập " không nhận phản hồi từ máy chủ khi đăng nhập , bạn đã có trục trặc kết nối máy chủ liên minh huyền thoại "
Bạn cho mình xin cái hình nhé :)

thmilk
12-05-2013, 10:07 AM
mình bị lỗi này . Theo topic http://diendan.garena.vn/showthread.php?179133-T%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p-l%E1%BB%97i-hay-x%E1%BA%A3y-ra-1-tu%E1%BA%A7n-g%E1%BA%A7n-%C4%91%C3%A2y-C%C3%A1c-Anh-H%C3%B9ng-comment-v%C3%A0o-%C4%91%C3%A (http://diendan.garena.vn/showthread.php?179133-T%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p-l%E1%BB%97i-hay-x%E1%BA%A3y-ra-1-tu%E1%BA%A7n-g%E1%BA%A7n-%C4%91%C3%A2y-C%C3%A1c-Anh-H%C3%B9ng-comment-v%C3%A0o-%C4%91%C3%A2y)ình . mình bị ở lỗi 2 . vậy muốn khắc phục mình phải ngồi chờ hả Never.Dark ?

Never.Dark
12-05-2013, 10:14 AM
Bạn cho mình hỏi 1 số điều sau đây nhé:

1. Đã thử cài lại game hay chưa ? (Đã xóa sạch hết trước khi cài chưa ? )
2. Đã update đầy đủ các driver cũng như các phần mềm cần thiết cho game hay chưa ?
3. Kiểm tra xem chương trình Anti-virus, Fire-wall có chặn game hay đường truyền tới game hay không ?
4. Đã chạy game dưới quyền Admin hay chưa ?
5. Thử Restart modem giúp mình :)

nhokrua951
12-05-2013, 10:21 AM
tôi nói thiệt nha t đã xoá hết và cài lại rất nhiều lần rồi nếu mà làm như vậy khắc phục lỗi được tôi sẵn sàng làm chứ adm và mod tìm k ra cách thì lại kiu game thủ xoá hết và cài lại nhưng cách đó k hiểu quả

nhokrua951
12-05-2013, 10:23 AM
mình đã làm hết tất cả rồi chứ k fài là k

Never.Dark
12-05-2013, 10:24 AM
Bạn để lại ID pass team view vào inbox của mình nhé. Mình sẽ xem cụ thể như thế nào giúp bạn :)

nhokrua951
12-05-2013, 10:26 AM
yahoo :nhokti95 đó pm tui đi tui đưa ID và pass team view cho

nhokrua951
12-05-2013, 10:33 AM
Mong mod nhanh chóng pm nhé chứ mấy bữa rồi mình đáh k được rất là ức chế

Never.Dark
12-05-2013, 10:43 AM
Đã pm đến bạn và không nhận được sự trả lời :)

nghikhac13
12-05-2013, 11:54 AM
sđt của mình: 01993915670..Phiền mod giúp mình với

thmilk
12-05-2013, 02:15 PM
Bạn cho mình hỏi 1 số điều sau đây nhé:

1. Đã thử cài lại game hay chưa ? (Đã xóa sạch hết trước khi cài chưa ? )
2. Đã update đầy đủ các driver cũng như các phần mềm cần thiết cho game hay chưa ?
3. Kiểm tra xem chương trình Anti-virus, Fire-wall có chặn game hay đường truyền tới game hay không ?
4. Đã chạy game dưới quyền Admin hay chưa ?
5. Thử Restart modem giúp mình :)


đã thử hết rồi nhưng vẫn không được mod ơi .
Có gì team giúp mình nhé mod . Y!H của mình . sonembmt_123

nhokrua951
12-05-2013, 02:35 PM
mod giải nén xong pm minh nhé

nhokrua951
12-05-2013, 02:51 PM
có gì mod làm xg thì SMS cho mình nhé 0907390070 tks mod nhìu nhanh nhanh nha mod

bloodmen26
12-05-2013, 03:19 PM
mod ơi làm em giúp em với . add yahoo em để lấy pass teamview làm giúp em với
thiensu_love2001@yahoo.com

matmeo200
12-05-2013, 03:35 PM
Thật sự là mình rất khó chịu vs cái kiểu làm việc này của mod !!! mình bị lỗi null, đã báo lỗi đc hơn 1 ngày rồi nhưng vẫn không được giải quyết, lập topic hỏi thì bị xóa, mình còn gửi thư cho bên support nhưng vẫn công cốc, m thấy mod vẫn trả lời các lỗi khác nhưng riêng lỗi null thì ko baoh giải quyết. Tốn thời gian của mình, chẳng lẽ bâyh lại phải lập lại nick để chơi vs bọn trẻ trâu ở dưới đấy à, mà nếu có khóa nick thì phải thông báo thời gian cho minh chứ, mình thấy rất nhiều người bị lỗi này nhưng chưa ai đc giải quyết cả!!!! Mình rất bức xúc và khó chịu về việc này
Mong mod giải quyết sớm
ID: matmeo200
Tên NV: DustyTrail

matmeo200
12-05-2013, 04:54 PM
Thật sự là mình rất khó chịu vs cái kiểu làm việc này của mod !!! mình bị lỗi null, đã báo lỗi đc hơn 1 ngày rồi nhưng vẫn không được giải quyết, lập topic hỏi thì bị xóa, mình còn gửi thư cho bên support nhưng vẫn công cốc, m thấy mod vẫn trả lời các lỗi khác nhưng riêng lỗi null thì ko baoh giải quyết. Tốn thời gian của mình, chẳng lẽ bâyh lại phải lập lại nick để chơi vs bọn trẻ trâu ở dưới đấy à
Mong mod giải quyết sớm
ID: matmeo200
Tên NV: DustyTrail
ĐỪNG XÓA COMMENT CỦA MÌNH ĐI NỮA, HAY LÀ KHÔNG GIẢI QUYẾT ĐC LỖI NÀY[-(

chipmunkkiller
12-05-2013, 08:18 PM
Sáng nay mình ra càfê dow liên minh về lapt chơi, lúc mới chọn tướng xog vào trận thì màn hình đen thui, bị văng ra và thế là game cứ hiển thị cái bảng "Trận đấu vẫn đang diễn ra". Chờ mãi đến khi tụi nó đấu xog thì mới qay lại màn hình chính đc, mình tính vô đánh trận khác xem s, ai ngờ bị nv thêm 1 lần nữa. Mình nghĩ là cho lỗi game nên gỡ bỏ game và cài lại, h đăng nhập vô thì bị lỗi null. Mong các bác admin gỡ cho. Mình chỉ mới làm qen w liên minh đc 3 ngày, thấy trò chơi thú vị nên mới vừa nạp 200k mua tướng mà h` lại nv....mong các bác admin giúp giùm
tên tài khoản: chipmunkkiller
tên nhân vật: Chipmunk killer

bongdem813
13-05-2013, 08:30 AM
mình bị lỗi 5 mà k bik xử lý sao

nkozpy438
13-05-2013, 11:58 AM
co' loi~ bug splat mak mem mu` may tinh may anh sua~ đc k

nhokrua951
13-05-2013, 12:36 PM
mod nghĩ ra cách khắc phục chưa

TvD.Hoang
13-05-2013, 01:06 PM
BanCho`KhiNao`TeamLoadTuongXongThibananketnoilai

nhokrua951
13-05-2013, 01:56 PM
BanCho`KhiNao`TeamLoadTuongXongThibananketnoilai

k đc bn ah

votrunght88
13-05-2013, 04:45 PM
61007 Lỗi này sửa thế nào vậy mấy bạn, vào trận nào nó cũng thế này cả

pronothe99
13-05-2013, 05:16 PM
đây.. kết nối lại k dc các bác ạ 61016

pthanhhung1989
14-05-2013, 07:51 PM
Ai chỉ giúp mình lỗi Null khắc phục kiểu gì với...1 ngày ko có LOL ko chịu đc ai giúp với

3Kgt0i
14-05-2013, 08:41 PM
3/ Lỗi "ASSERT: LauncherLib Not Initialized (.\launcher.lib.c/128)
em bị thế này thì phải làm sao hả mod mong mod chỉ giáo cho em để em cầy phát :(

chuteudataj
14-05-2013, 11:26 PM
61122
Có bạn nào biết đây là lỗi gì ko

MCTsonmc
15-05-2013, 12:00 PM
Ad ơi em bị lỗi null do trời mưa cúp điện ad giúp em
TK Garena:MCTsonmc
Tên NV:MCT.Ze Goder
mong ad giúp

nhokrua951
15-05-2013, 12:31 PM
lỗi 10 mình mạng vietell lúc vào k thý chữ WAN xin hướng dẫn thêm

cuimit_online
16-05-2013, 09:16 PM
Lỗi này thì phải sữa làm sao? 61233

smileisdie97
16-05-2013, 09:37 PM
“Error loading cmicnfg.cpl. The specified module could not be found.” Lỗi này nhìu ng` bị lắm r mà trong đó có e. Mong AD giải quyết dùm ạ

Never.Dark
17-05-2013, 08:17 AM
Lỗi này thì phải sữa làm sao? 61233
Chào bạn.

Bạn vui lòng đọc và làm theo trang đầu giúp mình nhé. Lỗi 9.


“Error loading cmicnfg.cpl. The specified module could not be found.” Lỗi này nhìu ng` bị lắm r mà trong đó có e. Mong AD giải quyết dùm ạ
Chào bạn.

Bạn thử xóa game (xóa sạch) rồi cài lại giúp mình nhé.

Lưu ý: Không cài game ở ổ C

nhokrua951
17-05-2013, 01:18 PM
Sao lỗi của tôi mod k tìm cách đi chứ 2tuần r đó

bibo_23091992
17-05-2013, 02:20 PM
Lỗi bản vá LMHT ko vào được

tungth96
17-05-2013, 03:57 PM
cai ner frame 3.5 sao ko dc nhi.ai chi minh cach cai dc ko

Anh_KhoaKuTe
17-05-2013, 04:33 PM
lỗi 10 làm sao để biết tên modem ở nhà mình

botay16892
17-05-2013, 04:52 PM
các bác cho em hỏi, tại sao từ khi update mới đây đến giờ, cứ mỗi lúc combat hay all là máy em lại lag và delay 1-2s trong khi đó ping vẫn bình thường, bác nào biết cách chỉ dùm em với @@!

superduc123
18-05-2013, 10:50 AM
mod ơi giúp với khi chơi lol bật garena talk la bi bug splat lun phải tắt garena talk đi mới chơi được lam f sao đây bình thường vẫn dùng được hum trước update garena dinh luon

Never.Dark
18-05-2013, 10:53 AM
mod ơi giúp với khi chơi lol bật garena talk la bi bug splat lun phải tắt garena talk đi mới chơi được lam f sao đây bình thường vẫn dùng được hum trước update garena dinh luon

Chào bạn.

Bạn thử xóa G+ (xóa sạch) rồi cài lại giúp mình nhé.

nhoxboab
18-05-2013, 10:53 AM
Tên: Proserin
Tên Đăng Nhập: nhoxboab
khắc phục nhanh đi bị lần thứ 2 r

diaphu127
18-05-2013, 06:01 PM
http://diendan.garena.vn/styles/lol/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi tonytenten http://diendan.garena.vn/styles/lol/buttons/viewpost-right.png (http://diendan.garena.vn/showthread.php?p=2976333#post2976333)
mình bị lỗi này cả tuần nay rồi mà vẫn chưa sửa dc. ai giúp với. đã cài lại win và dow bản mới mà vẫn k dc. chơi vẫn không được


http://diendan.garena.vn/images/statusicon/wol_error.gif
Kích vào thanh này để xem hình ảnh đầy đủ


http://nv2.upanh.com/b3.s33.d2/18a42c7a3e8ccb76c3c755bb569c3166_53568672.untitled 1.jpg (http://nv2.upanh.com/b1.s33.d1/dcaa94d63345280a1c33d6e4c9e875f9_53568672.untitled 1.120x1.jpg)

Never.Dark
18-05-2013, 06:22 PM
Chào bạn.

Bạn vui lòng trở về trang đầu tiên đọc và làm thử lỗi 1 giúp mình nhé. :)

diephaothien1
19-05-2013, 07:49 PM
this application has failed to start because Inject.dll was not fuond. Re-installing the application may fix this problem. Lỗi này sao đây ad

thaonhu2009
19-05-2013, 11:46 PM
e bị lỗi id 19727444 ai giúp e vs

thaonhu2009
20-05-2013, 12:00 AM
ai giúp em lỗi này vs 61411

bkavpro99
20-05-2013, 08:30 AM
Mod oi giup minh voi nhà mình bị làm gì ý vào garena khởi động lol thì nó hiện là đang chơi lol sau 5s thì trở lại bt và k thấy lol hiện lên là thế nào hả bạn với ních mình đang bị lỗi null bạn sử lí giúp với
Tk:bkvpro99
Nich trong lol:BigOne9xxx
mỗi khi chơi là pải giải nén lại và cài garena lại khó chịu quá

bkavpro99
20-05-2013, 09:16 AM
Anh Gm giúp em đi em bị nỗi null
tk bkavpro99
Tên Nhân Vật trong lol:BigOne9x

bkavpro99
20-05-2013, 09:23 AM
mod giúp em nhé em ấn vào L để vào lol sau nó hiện đag chơi lol ở góc ảnh cá nhân bên pải sau 1 2 giây thì mất và k hiện lên lol mod giúp em với

leopzo
20-05-2013, 09:55 AM
http://imageshack.us/a/img703/5894/29226681.jpg
lỗi này ad ơi, tải đi tải lại vẫn bị thế, không giải nén nổi :(

Never.Dark
20-05-2013, 10:31 AM
this application has failed to start because Inject.dll was not fuond. Re-installing the application may fix this problem. Lỗi này sao đây ad
Chào bạn

Bạn thử xóa G+ và LMHT (xóa sạch ) rồi cài lại giúp mình nhé.

Lưu ý: Không cài ở ổ C

ai giúp em lỗi này vs 61411
Chào bạn

Bạn vui lòng cài lại MS **++ giúp mình nhé.

mod giúp em nhé em ấn vào L để vào lol sau nó hiện đag chơi lol ở góc ảnh cá nhân bên pải sau 1 2 giây thì mất và k hiện lên lol mod giúp em với
Chào bạn.

Bạn có thể vào đây (http://diendan.garena.vn/showthread.php?182137-Có-ai-giúp-mình-đc-kô) tham khảo thêm :)


http://imageshack.us/a/img703/5894/29226681.jpg
lỗi này ad ơi, tải đi tải lại vẫn bị thế, không giải nén nổi :(
Chào bạn.

Bạn vui lòng chịu khó down lại giúp mình. (Khuyến khích xài link torrent để down:) )

ZhaoLong896
20-05-2013, 01:22 PM
help mình lỗi này null61444

nhokrua951
20-05-2013, 01:25 PM
Mình xoá k còn bất cứ ng bạn nào trog dah sách luôn đó mod

nhoklt123
20-05-2013, 05:19 PM
sadsadsaw3xxx.jpg cai maestro giai quyet sao anh chi oi

mjke96
20-05-2013, 05:39 PM
Lỗi null
Tên tài khoản Garena Plus của bạn: mjke96
Tên trong game Liên Minh Huyền Thoại Mjke96
Thời điểm bị lỗi kèm mô tả: em đang online thì mất mạng và vào lại bị lỗi này mong ad giải quyết hô.cảm ơn ad nhiều

bkavpro99
20-05-2013, 08:11 PM
em vẫn k đc mà mod à. ảnh bảo tải 2 cái của anh em đều tải hết rồi coppy vào rồi và khỏi động lại garena mà vẫn k đc mỗi lần chơi là pải giải nén lúc nào cũng thế khó chịu quá

bkavpro99
20-05-2013, 08:15 PM
em vẫn k vào đc mà mod à em đã làm tất cả các cái mod cho rồi 2 cái anh cho em.em tải hết rồi và coppy nhu chỗ anh bảo vào khởi động lại garena mà vẫn k vào đc mỗi lần chơi pải giải nén khó chịu quá anh mod giúp em đi

huyenthoai0503
20-05-2013, 08:35 PM
Lỗi Abode AIR debug launcher stopped !!! xóa LOLRELAY là như thế nào có thể nói gõ ko ????

bkavpro99
20-05-2013, 08:38 PM
Em vẫn k đc anh mod à em đã cài 2 cái của anh rồi và đã làm theo anh bảo nhưng em vẫn k vào đc anh à mỗi lần chơi lại pải giải nén khó chịu quá anh giúp em đi

huyenthoai0503
20-05-2013, 08:41 PM
Lỗi Abode AIR debug launcher stopped !!! xóa LOLRELAY là sao ai có thể nói gõ hk ????

Never.Dark
20-05-2013, 09:42 PM
sadsadsaw3xxx.jpg cai maestro giai quyet sao anh chi oi
Chào bạn.

Đối với lỗi maestro bạn có thể tham khảo ở đầu trang lỗi 6 nhé.


Lỗi Abode AIR debug launcher stopped !!! xóa LOLRELAY là như thế nào có thể nói gõ ko ????Chào bạn.

1. Down file này (http://www.mediafire.com/?1ptw2eycgtd7z5y)
2. Mở thư mục cài game LMHT -> Game Data -> Apps -> lolVN -> Air -> Adobe Air -> Version
3. Giải nén file vừa down đè lên 1.0

Nếu như có xài LoL Record thì bạn nên đóng nó đi

Chúc bạn thành công :)

alisan88
20-05-2013, 09:49 PM
Lỗi null
Tên tài khoản Garena Plus của bạn:alisan88
Tên trong game Liên Minh Huyền Thoại:ThắngKent93
Thời điểm bị lỗi kèm mô tả: 21h05 em đang online thì mất mạng và vào lại bị lỗi này mong ad giải quyết hô.cảm ơn ad nhiều

alisan88
20-05-2013, 09:53 PM
Lỗi null
Tên tài khoản Garena Plus của bạn:alisan88
Tên trong game Liên Minh Huyền Thoại:ThắngKent93
Thời điểm bị lỗi kèm mô tả: 21h05 em đang online thì mất mạng và vào lại bị lỗi này mong ad giải quyết hô.cảm ơn ad nhiều

mew_ngok2
21-05-2013, 05:17 AM
- Lỗi Này Sửa ntn ạ. Mong M.n Giúp e :(~

- 61501

SuguS.Tiny
21-05-2013, 10:17 AM
http://nx5.upanh.com/b5.s38.d4/d1e974a391015faa8193d89a94705591_55753205.fail.jpg (http://diendan.garena.vn/http://nx5.upanh.com/b5.s38.d4/d1e974a391015faa8193d89a94705591_55753205.fail.jpg ) Mình cập nhật bản 3.07 xong và vào game thì nó báo lỗi thế này , mình đã thử tải và cài đặt bản ADOBE AIR 3.7 mới nhất . Vẫn ko vào game được , mong GM giúp đỡ sớm :( .

nhuruado
21-05-2013, 11:14 AM
C:\Documents and Settings\dhb\My Documents\Downloads\LienMinhHuyenThoai.0504.rar: CRC failed in LienMinhHuyenThoai\GameData\Apps\lolVN\Air\assets\ storeImages\content\champion_portraits\114_Web_0.j pg. The file is corrupt ! C:\Documents and Settings\dhb\My Documents\Downloads\LienMinhHuyenThoai.0504.rar: Unexpected end of archive! C:\Documents and Settings\dhb\My Documents\Downloads\LienMinhHuyenThoai.0504.rar: CRC failed in LienMinhHuyenThoai\GameData\Apps\lolVN\Air\assets\ storeImages\content\champion_portraits\114_Web_0.j pg. The file is corrupt ! C:\Documents and Settings\dhb\My Documents\Downloads\LienMinhHuyenThoai.0504.rar: Unexpected end of archive! C:\Documents and Settings\dhb\My Documents\Downloads\LienMinhHuyenThoai.0504.rar: CRC failed in
lỗi này là lỗi gì vậy ??????????????????

nhuruado
21-05-2013, 11:15 AM
<b style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(62, 62, 62); font-size: 11px; background-color: rgb(236, 236, 236);"><u style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">&nbsp;C:\Documents and Settings\dhb\My Documents\Downloads\LienMinhHuyenThoai.0504.rar: CRC failed in LienMinhHuyenThoai\GameData\Apps\lolVN\Air\assets\ storeImages\content\champion_portraits\114_Web_0.j pg. The file is corrupt ! C:\Documents and Settings\dhb\My Documents\Downloads\LienMinhHuyenThoai.0504.rar: Unexpected end of archive! C:\Documents and Settings\dhb\My Documents\Downloads\LienMinhHuyenThoai.0504.rar: CRC failed in LienMinhHuyenThoai\GameData\Apps\lolVN\Air\assets\ storeImages\content\champion_portraits\114_Web_0.j pg. The file is corrupt ! C:\Documents and Settings\dhb\My Documents\Downloads\LienMinhHuyenThoai.0504.rar: Unexpected end of archive! C:\Documents and Settings\dhb\My Documents\Downloads\LienMinhHuyenThoai.0504.rar: CRC failed in<br>lỗi này là lỗi gì vậy ??????????????????</u></b>

bkavpro99
21-05-2013, 02:08 PM
em vẫn k vào đc mà mod à em đã làm tất cả các cái mod cho rồi 2 cái anh cho em.em tải hết rồi và coppy nhu chỗ anh bảo vào khởi động lại garena mà vẫn k vào đc mỗi lần chơi pải giải nén khó chịu quá anh mod giúp em đi

nhoklt123
21-05-2013, 02:08 PM
sao loi maestro van k dc

zmrhieu96z
21-05-2013, 04:04 PM
Lỗi số 6 cách giải quyết vớ vẩn quá k sửa đc

Never.Dark
21-05-2013, 08:16 PM
- Lỗi Này Sửa ntn ạ. Mong M.n Giúp e :(~

- 61501
Chào bạn.

Bạn thử xóa game (xóa sạch) rồi cài lại giúp mình nhé.

Lưu ý: Không cài game ở ổ C.

[/URL]http://nx5.upanh.com/b5.s38.d4/d1e974a391015faa8193d89a94705591_55753205.fail.jpg (http://diendan.garena.vn/http://nx5.upanh.com/b5.s38.d4/d1e974a391015faa8193d89a94705591_55753205.fail.jpg ) Mình cập nhật bản 3.07 xong và vào game thì nó báo lỗi thế này , mình đã thử tải và cài đặt bản ADOBE AIR 3.7 mới nhất . Vẫn ko vào game được , mong GM giúp đỡ sớm :( .
Chào bạn.

Tham khảo thêm giúp mình nhé.

Chào bạn.

1. Down file này (http://www.mediafire.com/?1ptw2eycgtd7z5y)
2. Mở thư mục cài game LMHT -> Game Data -> Apps -> lolVN -> Air -> Adobe Air -> Version
3. Giải nén file vừa down đè lên 1.0

Nếu như có xài LoL Record thì bạn nên đóng nó đi

Chúc bạn thành công :)[U] C:\Documents and Settings\dhb\My Documents\Downloads\LienMinhHuyenThoai.0504.rar: CRC failed in LienMinhHuyenThoai\GameData\Apps\lolVN\Air\assets\ storeImages\content\champion_portraits\114_Web_0.j pg. The file is corrupt ! C:\Documents and Settings\dhb\My Documents\Downloads\LienMinhHuyenThoai.0504.rar: Unexpected end of archive! C:\Documents and Settings\dhb\My Documents\Downloads\LienMinhHuyenThoai.0504.rar: CRC failed in LienMinhHuyenThoai\GameData\Apps\lolVN\Air\assets\ storeImages\content\champion_portraits\114_Web_0.j pg. The file is corrupt ! C:\Documents and Settings\dhb\My Documents\Downloads\LienMinhHuyenThoai.0504.rar: Unexpected end of archive! C:\Documents and Settings\dhb\My Documents\Downloads\LienMinhHuyenThoai.0504.rar: CRC failed in
lỗi này là lỗi gì vậy ??????????????????
Chào bạn.

Cho mình xin cái hình bạn nhé :)


sao loi maestro van k dc
Chào bạn.

Tạm thời bạn thử xóa game (xóa sạch ) rồi cài lại giúp mình nhé.

Lưu ý: Không cài game vào ổ C.


em vẫn k vào đc mà mod à em đã làm tất cả các cái mod cho rồi 2 cái anh cho em.em tải hết rồi và coppy nhu chỗ anh bảo vào khởi động lại garena mà vẫn k vào đc mỗi lần chơi pải giải nén khó chịu quá anh mod giúp em đi
Chào bạn.

Bạn thử thực hiện cách này giúp mình.
Control Panel -> All Control Panel Items -> Action Center -> Change User Account Control Settings
Chỉnh về mức gần cuối hoặc cuối bạn nhé :)

Nhớ tắt fire-wall và Anti virus bạn nhé :)

snowdevil20
21-05-2013, 08:49 PM
cho mình hỏi lỗi Error Report (Bug Splat!) giải quyết sao giờ, ko thấy đề cập

61594

Never.Dark
21-05-2013, 08:56 PM
Chào bạn.

Vấn đề Bug Splat bạn có thể vào đây (http://diendan.garena.vn/showthread.php?142372-H%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-kh%E1%BA%AFc-ph%E1%BB%A5c-l%E1%BB%97i-quot-Bug-Splat-quot) tham khảo thêm giúp mình nhé.

nj7468
21-05-2013, 11:31 PM
tại sao sau khi click khởi động LMHT thì chẳng có j hiện lên vậy??
ai biết giúp mình với!!!
thanks!!

Never.Dark
22-05-2013, 08:28 AM
Chào bạn.

Bạn thử cách này giúp mình:
*Đối với Windows 7:
C:\ProgramData\Garena Messenger\user
Xóa hết tất cả những gì trong đó (Lưu ý: ProgramData là 1 thư mục ẩn)
*Đối với Windows XP:
C:\Documents and Setting\all user\application data\Garena Messenger\user
Xóa hết tất cả những gì trong đó (Lưu ý: application data là 1 thư mục ẩn )

Kiểm tra xem Antivirus có chặn các file lol.exe, lolclient.exe không? Tốt nhất tắt Antivirus.

Chạy G+ và LMHT dưới quyền admin

mjnhthuan812
22-05-2013, 12:35 PM
Anh ơi thế còn lỗi chọn champ bt mà vào game chơi tí là đứng game,e xoá và cài lại game rồi,giúp e cách khắc phục vs nhé....Tks a trước

bonpro113
22-05-2013, 04:42 PM
http://diendan.garena.vn/showthread.php?182755-l%E1%BB%97i-tr%E1%BA%ADn-%C4%91%E1%BA%A5u-%C4%91ang-di%E1%BB%85n-ra-tho%C3%A1t-ra-v%C3%A0o-l%E1%BA%A1i-nhi%E1%BB%81u-l%E1%BA%A7n-v%E1%BA%ABn-kh%C3%B4ng-v%C3%A0o-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c . bày cách sữa lỗi này đi các bạn . nhiều đứa bị khóa acc vì cái lỗi này .

nhokrua951
22-05-2013, 11:11 PM
tại sao lỗi mình adm và mod k sữa gần 1 tháng trời rồi mà chả giúp được gì hít vậy

bkavpro99
23-05-2013, 07:33 AM
anh ơi nhà em win xp làm gì có All Control Panel Items hả anh

anhmr.bean
24-05-2013, 11:48 AM
xin chào các bác em bị lôi tường lửa, vào modem thì ko có cai fullcone nat các bác có thể chỉ em dược ko?

hoangtin4qng
24-05-2013, 05:23 PM
em nói thật với bác MOD rằng là em bị lỗi ! D:\LienMinhHuyenThoai.0521.rar: CRC failed in LienMinhHuyenThoai\GameData\Apps\lolVN\Game\Datas. zip. The file is corrupthttp://666kb.com/i/cecdq5nrbsbjdpvui.jpg
LỖI số 4 và đã download bản full về giải nén nhưng vẫn bị lỗi như thế chán quá k chịu nỗi , cứ vào đang load game thì bị disconnet ra ngoài , vào lại game thì bị khóa tài khoản , chả hiểu cái game càng ngày càng lỗi và cắn ram quá chừng......... Mong MOD hồi âm sớm nhất có thể nhé

Demon.Torch
25-05-2013, 09:59 AM
Mod xem giúp mình lỗi này rồi gửi lên KTV với, mình post ở khu vực kia xem nhiều người post lỗi mà chẳng được ngó ngàng tới ==
http://diendan.garena.vn/showthread.php?183289-L%E1%BB%97i-b%E1%BB%8B-ng%E1%BA%AFt-k%E1%BA%BFt-n%E1%BB%91i-v%C3%A0-k%E1%BA%BFt-n%E1%BB%91i-l%E1%BA%A1i-li%C3%AAn-ti%E1%BA%BFp-trong-tr%E1%BA%ADn&p=3098731#post3098731

DH.Bonn
25-05-2013, 12:08 PM
Tình hình máy nhà anh của mình bị thế này
http://nx6.upanh.com/b6.s37.d4/59aa22fb2fe5e3aba55d5dbe995b02a3_55850586.lmht3.jp g (http://upanh.com/view/?id=7rn69ifzana)
Mỗi khi ra bảng thông báo đó , thì bấm 2 lần yes bị out , 2 lần No bị out , 1 lần yes 1 lần no hoặc ngược lại , bấm đủ kiểu vẫn bị out :v
giúp mình tìm cách khắc phục sớm nhé :D

Never.Dark
25-05-2013, 01:30 PM
em nói thật với bác MOD rằng là em bị lỗi ! D:\LienMinhHuyenThoai.0521.rar: CRC failed in LienMinhHuyenThoai\GameData\Apps\lolVN\Game\Datas. zip. The file is corrupthttp://666kb.com/i/cecdq5nrbsbjdpvui.jpg
LỖI số 4 và đã download bản full về giải nén nhưng vẫn bị lỗi như thế chán quá k chịu nỗi , cứ vào đang load game thì bị disconnet ra ngoài , vào lại game thì bị khóa tài khoản , chả hiểu cái game càng ngày càng lỗi và cắn ram quá chừng......... Mong MOD hồi âm sớm nhất có thể nhé
Chào bạn.

File game của bạn trong quá trình giải nén đã bị lỗi. Bạn vui lòng lên trang chủ down lại bản FULL giúp mình :).


Mod xem giúp mình lỗi này rồi gửi lên KTV với, mình post ở khu vực kia xem nhiều người post lỗi mà chẳng được ngó ngàng tới ==
http://diendan.garena.vn/showthread.php?183289-Lỗi-bị-ngắt-kết-nối-và-kết-nối-lại-liên-tiếp-trong-trận&p=3098731#post3098731
Chào bạn.

Bạn thử restart modem giúp mình. Nếu như vẫn bị thì bạn liên hệ nhà mạng giúp mình nhé :)


Tình hình máy nhà anh của mình bị thế này
http://nx6.upanh.com/b6.s37.d4/59aa22fb2fe5e3aba55d5dbe995b02a3_55850586.lmht3.jp g (http://upanh.com/view/?id=7rn69ifzana)
Mỗi khi ra bảng thông báo đó , thì bấm 2 lần yes bị out , 2 lần No bị out , 1 lần yes 1 lần no hoặc ngược lại , bấm đủ kiểu vẫn bị out :v
giúp mình tìm cách khắc phục sớm nhé :D
Chào bạn.

Bạn vào đây (http://diendan.garena.vn/showthread.php?131416-T%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p-c%C3%A1c-l%E1%BB%97i-c%C3%A1ch-gi%E1%BA%A3i-quy%E1%BA%BFt) đọc và làm thử giúp mình nhé. Lỗi 3.

SFAL.Gin
25-05-2013, 06:21 PM
mình bị lỗi PvP.net FATAL ERROR
0002: mod/win/ClientWindow.dat [IOErrorEvent type="ioError" bubbles=false cancelable=false eventPhase=2 text="Error #2032" errorID=2032]
SỬA LỖI NÀY LÀM SAU BẠN

magic.df.cubjn
25-05-2013, 07:26 PM
http://imgur.com/7XwsWJ1
em bị lỗi này mod chỉ cách giải quyết giùm cái

Never.Dark
26-05-2013, 09:30 AM
mình bị lỗi PvP.net FATAL ERROR
0002: mod/win/ClientWindow.dat [IOErrorEvent type="ioError" bubbles=false cancelable=false eventPhase=2 text="Error #2032" errorID=2032]
SỬA LỖI NÀY LÀM SAU BẠN
Chào bạn.

Bạn thử xóa game (xóa sạch) rồi down lại bản FULL từ trang chủ về cài giúp mình nhé.

Lưu ý: Không cài game ở ổ C


http://imgur.com/7XwsWJ1
em bị lỗi này mod chỉ cách giải quyết giùm cái
Chào bạn.

Bạn thử restart modem giúp mình.

loongking01
26-05-2013, 10:48 AM
the' em dang nhap no ghi tren man` hinh` la` null thi` bi. sao a.??

Never.Dark
26-05-2013, 11:11 AM
the' em dang nhap no ghi tren man` hinh` la` null thi` bi. sao a.??
Chào bạn.

Hiện tại lỗi NULL đã được khắc phục rồi bạn nhé :). Nếu như bạn vẫn còn thấy thì cho mình xin cái hình nhé :)

nhokrua951
26-05-2013, 08:40 PM
Lỗi ai cũng làm còn lỗi mình thì mãi mãi k làm đúg là

babykiuter
26-05-2013, 10:48 PM
lỗi Failed to patch: 20130504 xử lý sao mọi người??

bkavpro99
27-05-2013, 06:47 AM
anh ơi em là win xp lên k có All Control Panel Items anh có cách khác không hình như lỗi này là lỗi garena

Never.Dark
27-05-2013, 08:22 AM
Lỗi ai cũng làm còn lỗi mình thì mãi mãi k làm đúg là
Chào bạn.

Bạn vào topic dưới đây điền thông tin theo mẫu tại topic dưới đây để được hỗ trợ sớm nhất nhé :)
http://diendan.garena.vn/showthread.php?180586-L%E1%BB%97i-kh%C3%B4ng-v%C3%A0o-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-tr%E1%BA%ADn-%C4%91%E1%BA%A5u/page6


lỗi Failed to patch: 20130504 xử lý sao mọi người??
Chào bạn.

Lỗi này là do file game bị lỗi, bạn vui lòng down lại bản FULL giúp mình nhé :). Hoặc có thể tham khảo tại đây (http://diendan.garena.vn/showthread.php?131416-T%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p-c%C3%A1c-l%E1%BB%97i-c%C3%A1ch-gi%E1%BA%A3i-quy%E1%BA%BFt).Lỗi 9.


anh ơi em là win xp lên k có All Control Panel Items anh có cách khác không hình như lỗi này là lỗi garena
Chào bạn.

Bạn thử xóa G+ (xóa sạch ) rồi cài lại giúp mình nhé :)

shady0001
27-05-2013, 08:33 AM
Còn đây nữa nè mod 61972 em tải bản full trên trang LMHT 4 lần mỗi lần mạng khác nhau tải 8 lần ( 4 lần = google chorm ) ,( 4 lần = internet dowloar ) giúp em đấy là topic em phàn nàn ( http://diendan.garena.vn/showthread.php?183493-B%E1%BB%8B-l%E1%BB%97i-gi%E1%BA%A3i-n%C3%A9n )

janbi9x
27-05-2013, 08:57 AM
e muốn xóa game để cài lại mà ko dc là sao a
61974

bkavpro99
27-05-2013, 12:51 PM
anh ơi cái này tính sao đây hum nay đến ngày mà vẫn chưa mở là thế nào
http://nx5.upanh.com/b3.s36.d1/6b94453574600af4bdf72f1b63f9d832_55900405.untitled .bmp (http://upanh.com/view/?id=frndfter2ec)

sos.kalin
27-05-2013, 07:59 PM
thế này là bị sao vậy AD : X 62011

dobinhodioto
27-05-2013, 11:36 PM
Mình Lỗi Error Report khi chọn xong tướng rồi load xong % rồi thì không vào đk game để chiến

mew_ngok2
28-05-2013, 04:06 AM
- Lỗi Này mình hỏi Nhìu lần r` , nhưng câu TL lần nào nhận đc cũng là '' xóa hết , cài lại ''

- Mình đã làm như Ad bày nhìu r` nhưng ko đc . Mấy cách đó ko đc đâu ạ. Mong ad Có chỉ dẫn Thích Hợp

- Tks~ ạ

- 62037

sonvuiwe
28-05-2013, 07:46 AM
cài lại win đê

Never.Dark
28-05-2013, 06:41 PM
anh ơi cái này tính sao đây hum nay đến ngày mà vẫn chưa mở là thế nào
http://nx5.upanh.com/b3.s36.d1/6b94453574600af4bdf72f1b63f9d832_55900405.untitled .bmp (http://upanh.com/view/?id=frndfter2ec)
Chào bạn.

Bạn thử đọc và làm theo lỗi 9 được đề cập ở trang 1 giúp mình nhé.:)

Nếu không được thì thử restart modem giúp mình.


thế này là bị sao vậy AD : X 62011
Chào bạn.

Bạn đọc và thử làm theo lỗi 3 ở trang 1 giúp mình nhé :)

Mình Lỗi Error Report khi chọn xong tướng rồi load xong % rồi thì không vào đk game để chiến
Chào bạn.

Bạn có thể cho mình xin cái hình được không ạ ?


- Lỗi Này mình hỏi Nhìu lần r` , nhưng câu TL lần nào nhận đc cũng là '' xóa hết , cài lại ''

- Mình đã làm như Ad bày nhìu r` nhưng ko đc . Mấy cách đó ko đc đâu ạ. Mong ad Có chỉ dẫn Thích Hợp

- Tks~ ạ

- 62037
Chào bạn.

Có vẻ như Windows của bạn đã bị lỗi, phiền bạn cài lại Windows giúp mình nhé. :)

P/s: Nếu cài lại Windows XP thì cài phiên bản cuối giúp mình.

cuongqua12
28-05-2013, 09:44 PM
đã sửa đc :)

Devil.TheMoon
29-05-2013, 03:58 AM
E gần đây co chuyển sang sv Taiwan chơi bằng cách chỉnh lại code trong file LOL.properties hiện giờ muốn trở về nước nhưng không đươc. CHỉnh code lai sv VN van ko được, cài lại cũng không được. Mong a giúp e về nước

kiemthan3085
29-05-2013, 10:55 PM
Tôi bị lỗi như thế này đây. Khi vào pick tướng xong vào game thì bị disconect (tự động đã test gần chục lần) rồi khi connect vào thì lại bị như thế này62172
Đã thử nhiều cách. Cài dotnet4.0, d3dx9_39dll vào đúng thư mục, copy file Laucherlib, xóa list bạn bè dưới 50 hầu như các cách trên đã thử. Đã down bản mới, cài lại win, copy thư mục tù máy khác nhưng vẫn ko được. Mong Mod hay AD trả lời gấp vì sắp tới ngày x2 ip boot rồi

kiemthan3085
29-05-2013, 11:02 PM
Tôi bị lỗi như thế này đây. Khi vào pick tướng xong vào game thì bị disconect (tự động đã test gần chục lần) rồi khi connect vào thì lại bị như thế này62173Đã thử nhiều cách. Cài dotnet4.0, d3dx9_39dll vào đúng thư mục, copy file Laucherlib, xóa list bạn bè dưới 50 hầu như các cách trên đã thử. Đã down bản mới, cài lại win, copy thư mục tù máy khác nhưng vẫn ko được. Mong Mod hay AD trả lời gấp vì sắp tới ngày x2 ip boot rồi

Never.Dark
29-05-2013, 11:08 PM
E gần đây co chuyển sang sv Taiwan chơi bằng cách chỉnh lại code trong file LOL.properties hiện giờ muốn trở về nước nhưng không đươc. CHỉnh code lai sv VN van ko được, cài lại cũng không được. Mong a giúp e về nước
Chào bạn.

Bạn vào G+, bấm hình bánh răng cưa, mục Region kiểm tra lại đã ở khu vực VN chưa nhé :)


Tôi bị lỗi như thế này đây. Khi vào pick tướng xong vào game thì bị disconect (tự động đã test gần chục lần) rồi khi connect vào thì lại bị như thế này62172
Đã thử nhiều cách. Cài dotnet4.0, d3dx9_39dll vào đúng thư mục, copy file Laucherlib, xóa list bạn bè dưới 50 hầu như các cách trên đã thử. Đã down bản mới, cài lại win, copy thư mục tù máy khác nhưng vẫn ko được. Mong Mod hay AD trả lời gấp vì sắp tới ngày x2 ip boot rồi

Chào bạn.

Bạn vào topic sau để lại thông tin giúp mình nhé. Để lại như post #57 đã đề cập để được hỗ trợ sớm nhất nhé.
http://diendan.garena.vn/showthread.php?180586-L%E1%BB%97i-kh%C3%B4ng-v%C3%A0o-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-tr%E1%BA%ADn-%C4%91%E1%BA%A5u/page6

anhmikey
30-05-2013, 01:05 PM
Lỗi "Maestro"
1. Restart máy
2. Tắt anti virus và các spy-software
3. Tắt FireWall
4. Đảm bảo rằng bạn đang chạy LMHT với quyền admin
5. Reset Internet Explorer Settings và đảm bảo rằng bạn không có tắt scrpiting opptions

Nếu tất cả cách trên đều không được thì còn 1 cách cuối là
Vào thư mục LMHT ->Game Data -> Apps -> lolVN -> Air
Chạy LolClinet.exe run as admin
du lam den cach cuoi roi van ko dc

bumzkiny
30-05-2013, 03:17 PM
62197
cho e hỏi như thế này là bị gì ạ? và làm sao để sửa?

promantir1
30-05-2013, 04:03 PM
a Dak oi loi Maetro a giai thich ki~ kang ** khong a e van chua hieu?

leopzo
30-05-2013, 05:59 PM
Chào bạn

Bạn thử xóa G+ và LMHT (xóa sạch ) rồi cài lại giúp mình nhé.

Lưu ý: Không cài ở ổ C

Chào bạn

Bạn vui lòng cài lại MS **++ giúp mình nhé.

Chào bạn.

Bạn có thể vào đây (http://diendan.garena.vn/showthread.php?182137-Có-ai-giúp-mình-đc-kô) tham khảo thêm :)


Chào bạn.

Bạn vui lòng chịu khó down lại giúp mình. (Khuyến khích xài link torrent để down:) )

ad ơi em down lại 2 lần = torrent rồi vẫn ko đc :((

Never.Dark
30-05-2013, 06:59 PM
62197
cho e hỏi như thế này là bị gì ạ? và làm sao để sửa?
Chào bạn.

Bạn vào đây (http://diendan.garena.vn/showthread.php?131416-T%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p-c%C3%A1c-l%E1%BB%97i-c%C3%A1ch-gi%E1%BA%A3i-quy%E1%BA%BFt) tham khảo thêm giúp mình nhé. Lỗi 9.


Lỗi "Maestro"
1. Restart máy
2. Tắt anti virus và các spy-software
3. Tắt FireWall
4. Đảm bảo rằng bạn đang chạy LMHT với quyền admin
5. Reset Internet Explorer Settings và đảm bảo rằng bạn không có tắt scrpiting opptions

Nếu tất cả cách trên đều không được thì còn 1 cách cuối là
Vào thư mục LMHT ->Game Data -> Apps -> lolVN -> Air
Chạy LolClinet.exe run as admin
du lam den cach cuoi roi van ko dcChào bạn.

Bạn thử xóa game (xóa sạch) rồi cài lại giúp mình nhé.

Lưu ý: Không cài game ở ổ C và nếu máy có chương trình "LoLReplay"thì xóa luôn nhé.

ad ơi em down lại 2 lần = torrent rồi vẫn ko đc :((

Chào bạn.

Lỗi của bạn là lỗi giải nén, có thể đã xảy ra lỗi trong quá trình down rồi đó bạn.

itoverit
31-05-2013, 01:49 PM
http:// (http://i.upanh.com/rnqwnj)http://nx7.upanh.com/b2.s37.d2/dd5a4a92ce3a9b6da4e326c9d015c9d0_55998277.untitled .bmp (http://upanh.com/view/?id=crn31qewanj)
ad ơi cho hỏi lỗi này sửa sao đây

hieubean1996
31-05-2013, 03:03 PM
em ấn vào chữ khởi động liên minh huyền thoại nhưng nó không ra gì cả. Cũng không báo là lỗi gì. Giải quyết như thế này vậy AD

Never.Dark
31-05-2013, 06:14 PM
http:// (http://i.upanh.com/rnqwnj)http://nx7.upanh.com/b2.s37.d2/dd5a4a92ce3a9b6da4e326c9d015c9d0_55998277.untitled .bmp (http://upanh.com/view/?id=crn31qewanj)
ad ơi cho hỏi lỗi này sửa sao đây

Chào bạn.

Bạn trở về trang đầu tham khảo giúp mình lỗi 11 nhé.

em ấn vào chữ khởi động liên minh huyền thoại nhưng nó không ra gì cả. Cũng không báo là lỗi gì. Giải quyết như thế này vậy AD
Chào bạn.

Bạn thử xóa G+ và game (xóa sạch) sau đó cài lại giúp mình nhé.

Lưu ý: Không cài game ở ổ C và chạy G+, game dưới quyền admin. Cho G+ và game vào danh sách tin cậy của Antivirus nhé.

Nếu như cách trên vẫn không được thì phiền bạn copy từ máy khác sang giúp mình nhé :)

k4l0ve
31-05-2013, 06:21 PM
mình vào game ma nó cứ thoát ra xong hiên cái bảng ghi internal error mình đã thử rất nhiều cách mà không được mong admin fix lại và chỉ mình cách sửa nó (mình mạng VNPT)

Never.Dark
31-05-2013, 06:31 PM
Chào bạn.

Cho mình xin cái hình nhé :)

itoverit
31-05-2013, 09:20 PM
ad ơi , trình duyệt IE là viết tắt của trình duyệt gì vậy

jasonvoong
01-06-2013, 12:32 AM
IE là Internet Explorer

yeuanhkoem003
01-06-2013, 08:08 AM
http://nx7.upanh.com/b3.s37.d1/19bad8d851318ddf242554e2a9416081_56011217.maytinh7 .png (http://upanh.com/view/?id=5rne4e2y4am)

mình bị lỗi thứ 10, theo lời mod thì mình làm tới bước này, nhưng có tới 4 hàng có edit, mình không biết bấm sao nữa, mod chỉ mình với, mình có cài teamviewer rồi

bubo114
01-06-2013, 11:08 AM
em bị cái lỗi thứ 3 nhưng làm theo vẫn ko dc ..62321

kingorchid12345
01-06-2013, 01:31 PM
mình không biết chụp ảnh nên nói vậy. Mình vào LOL thì nó hiện nên bảng lỗi: The ordinal 383 could not be located in the dynamic link library iertutil.dll. Mình có serch gg thì kêu gỡ IE9 nhưng m xài là Ie8. mod chỉ giùm với

Never.Dark
01-06-2013, 02:46 PM
em bị cái lỗi thứ 3 nhưng làm theo vẫn ko dc ..62321
Chào bạn.

Nếu như làm theo vẫn không được thì phiền bạn xóa game (xóa sạch) rồi cài lại ở ổ đĩa khác giúp mình nhé.

Lưu ý: Không cài game ở ổ C.


mình không biết chụp ảnh nên nói vậy. Mình vào LOL thì nó hiện nên bảng lỗi: The ordinal 383 could not be located in the dynamic link library iertutil.dll. Mình có serch gg thì kêu gỡ IE9 nhưng m xài là Ie8. mod chỉ giùm với
Chào bạn.

Bạn thử xóa G+ và game (xóa sạch) rồi cài lại giúp mình nhé.

Lưu ý: Không cài game ở ổ C.

demonqn
01-06-2013, 05:46 PM
minh bi loi khong vao duoc tran dau cu vao chan lai bi out ra va hien cai bang chan dau van dang dien ra vui long thu lai minh bam vao thi no out ra va lai hien cai bang do bam mai thi no hien cai bang iternal error mong moi nguoi thi minh cach khac phuc thanks

hoang499
01-06-2013, 06:11 PM
pích tướng xong tụi nó lag không pik được tướng,, xong thoát ra tiếp tục tìm trận đấu. 5p không thấy trận nào chờ 1 chút tìm lại thì nó bảo bạn đang ở trong 1 trận đấu
vào lại lol nó bảo kết nối lại trận đấu kik vào mà đợi mãi ko dc? bị gì vậy mn?

Never.Dark
02-06-2013, 09:37 AM
minh bi loi khong vao duoc tran dau cu vao chan lai bi out ra va hien cai bang chan dau van dang dien ra vui long thu lai minh bam vao thi no out ra va lai hien cai bang do bam mai thi no hien cai bang iternal error mong moi nguoi thi minh cach khac phuc thanks
Chào bạn.

Bạn vui lòng cho mình xin cái hình nhé.

deltafoce11
02-06-2013, 10:41 AM
sau khi chọn team xong thì khi bắt đầu trận đấu thì nó hiện lên thế này 62371
E vào DirectX Diagnostic Tool - Display thi nó hiện thế này 62372

Giúp e vs !! Cái này e mù tịt chẳng hiểu gì

deltafoce11
02-06-2013, 10:42 AM
sau khi chọn team xong thì khi bắt đầu trận đấu thì nó hiện lên thế này62373
E vào DirectX Diagnostic Tool - Display thi nó hiện thế này 62374Giúp e vs !! Cái này e mù tịt chẳng hiểu gì&nbsp;<br><br>

khanhtung12
02-06-2013, 06:46 PM
Bạn ơi cho mình hỏi lối Maestro với. Có thể mình đã tắt Scrpiting opptions. Giúp mình với nhé

Ton.Panda
02-06-2013, 08:29 PM
10/ Lỗi "Tường lửa phải bấm RETRY"

Mấy bác vào trong modem, vào thanh địa chỉ( cái nơi àm mình gõ tên trang web để vào ây) gõ 192.168.1.1 thông thường là thế, sau đó nhập admin admin (cái này thì tùy từng loại modem nha) là mật khẩu của modem các bạn, rồi chọn advance settup rồi chọn WAN rồi nhịn bên kia có cái chữ edit thì kick vào, cứ next đến khi xuất hiện có dòng Fullcone NAT thì tích vào đó sau đó cứ next tiếp rùi save lại, tắt modem rồi mở lên lại vào chơi xem có bị nữa không một số người đã thành công, tùy vào modem từng loại mà tìm thôi nha, nếu ai không làm được thì pm tớ giúp cài teamviewer mình làm cho xem sao có được không

Anh ơi. Em làm thử theo nhưng ko tìm ra cái dòng "Fullcone NAT" nào cả :( Chỉ có "Enable NAT" thôi. Mà tích vào "Enable NAT" thì vẫn bị lỗi. :((

nghiahuyentk1
03-06-2013, 09:44 AM
Cái cách 2 xóa LOLREPLAY ở đâu. jair vào đâu để xóa. chứ nói như ông thì nói làm lều j. toàn nông thôn chơi game biết nó nằm ở đâu mà xóa

congduc0159
03-06-2013, 09:56 AM
62424
Em thì bị lỗi như vậy, mới ngày hôm nay thôi ạ

Never.Dark
03-06-2013, 10:40 AM
sau khi chọn team xong thì khi bắt đầu trận đấu thì nó hiện lên thế này 62371
E vào DirectX Diagnostic Tool - Display thi nó hiện thế này 62372

Giúp e vs !! Cái này e mù tịt chẳng hiểu gì
Chào bạn.

Bạn vào đây (http://vn.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110605052751AA3HV8q) tham khảo thêm giúp mình nhé.


Cái cách 2 xóa LOLREPLAY ở đâu. jair vào đâu để xóa. chứ nói như ông thì nói làm lều j. toàn nông thôn chơi game biết nó nằm ở đâu mà xóa


Chào bạn.

LOL Replay là 1 chương trình dùng để lưu lại các trận đấu, nếu bạn không có cài thì không cần phải kiếm :)
P/s: Cài thì mới có mà :D


62424
Em thì bị lỗi như vậy, mới ngày hôm nay thôi ạ
Chào bạn.

Bạn vui lòng quay lại trang 1 đọc lỗi 9 giúp mình nhé :)

cutieno
03-06-2013, 03:41 PM
Mình cứ pick tướng xong vào trận đấu là *** out ra vào lại re.. lại rất nhiều lần mà vẫn *** ko load nổi nhân vật trong khi mọi người thấy mình load 0% -> Cách khắc phục như nào hả Mod ơiiiiiiiiiiii

khoaidut22
03-06-2013, 04:57 PM
mình dùng WIn 8 bản quyền cài LOL chơi đc 1 hôm là hôm sau không đc nữa. BẤM VÀO GAME KHÔNG HIỆN BẤT CỨ MỘT THÔNG BÁO NÀO. AI PRO GIÚP EM VỚI ????

caheojunsudb
03-06-2013, 05:19 PM
a thot giup e loi nay voi.tk a62451

Zodiac.Geminj
03-06-2013, 07:47 PM
62459 Mình bị lỗi này mong mod xem xét sửa giùm mình... cứ chạy 10 giây chuẩn bị vào game xong thì bị văng ra ngoài và hiện cái bảng này lên ........

Never.Dark
04-06-2013, 09:44 AM
Mình cứ pick tướng xong vào trận đấu là *** out ra vào lại re.. lại rất nhiều lần mà vẫn *** ko load nổi nhân vật trong khi mọi người thấy mình load 0% -> Cách khắc phục như nào hả Mod ơiiiiiiiiiiii
Chào bạn.

Bạn tham khảo thêm lỗi 5 ở trang đầu giúp mình nhé.


mình dùng WIn 8 bản quyền cài LOL chơi đc 1 hôm là hôm sau không đc nữa. BẤM VÀO GAME KHÔNG HIỆN BẤT CỨ MỘT THÔNG BÁO NÀO. AI PRO GIÚP EM VỚI ????
Chào bạn.

Hiện nay game chưa hỗ trợ win 8 :)


a thot giup e loi nay voi.tk a62451
Chào bạn.

File game của bạn đã bị lỗi. Bạn vui lòng down lại bản FULL từ trang chủ nhé.

Trước khi cài game nhớ phải xóa sạch trước khi cài.

Lưu ý: Không cài game ở ổ C.


62459 Mình bị lỗi này mong mod xem xét sửa giùm mình... cứ chạy 10 giây chuẩn bị vào game xong thì bị văng ra ngoài và hiện cái bảng này lên ........
Chào bạn.

Bạn vui lòng tham khảo lỗi 3 ở trang đầu giúp mình nhé. :)

ngocngancui
04-06-2013, 12:45 PM
Con loi hok vao duoc cua hang thi lam sao khac phuc v?

dragoncp1
04-06-2013, 05:55 PM
62502ai cho hỏi lỗi này là lỗi gì và sửa ntn k

tranminhhoa12
04-06-2013, 10:09 PM
Trước hết bạn nên so sánh cấu hình của máy mình và game.

Bạn thử cài lại xem. nếu như cài lại mà vẫn bị thì bắt buộc phải down lại bản FULL rồi :)
Theo mình nghĩ do file bị lỗi đó

Bác chủ thớt nghiên cứu lại lỗi này với. Mình cũng bị lỗi này, ngồi chờ nó 1 tiếng để hết trận mà không dám thoát( bị ban 1 lần vì lỗi này sợ rồi). Sau 1 tiếng mình vào chiến lại vẫn được. Nhưng nếu chơi acc khác lại tiếp tục bị như vậy. Chẳng lẽ cứ ngồi chờ mãi ak???

veigardung00
05-06-2013, 05:35 AM
Chủ thớt cho mình hỏi.
Lúc vào chỗ lấy dự liệu tướng thì bị văng ra ngoài và nó hiện ra cái bảng thông báo.
Error Report là sao chủ thớt?
Mình dùng Win 7

Never.Dark
05-06-2013, 10:06 AM
Con loi hok vao duoc cua hang thi lam sao khac phuc v?
Chào bạn.

Bạn vào đây (http://diendan.garena.vn/showthread.php?131416-T%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p-c%C3%A1c-l%E1%BB%97i-c%C3%A1ch-gi%E1%BA%A3i-quy%E1%BA%BFt) đọc và làm thử giúp mình nhé. Lỗi 5.


62502ai cho hỏi lỗi này là lỗi gì và sửa ntn k
Chào bạn.

Bạn vui lòng quay lại trang 1 đọc và làm thử giúp mình lỗi 9 nhé.


Bác chủ thớt nghiên cứu lại lỗi này với. Mình cũng bị lỗi này, ngồi chờ nó 1 tiếng để hết trận mà không dám thoát( bị ban 1 lần vì lỗi này sợ rồi). Sau 1 tiếng mình vào chiến lại vẫn được. Nhưng nếu chơi acc khác lại tiếp tục bị như vậy. Chẳng lẽ cứ ngồi chờ mãi ak???
Chào bạn.

Bạn đã thử làm những cách mình nói hay chưa ?


Chủ thớt cho mình hỏi.
Lúc vào chỗ lấy dự liệu tướng thì bị văng ra ngoài và nó hiện ra cái bảng thông báo.
Error Report là sao chủ thớt?
Mình dùng Win 7
Chào bạn.

Bạn có thể cho mình xin cái hình được không ?

mafiaWolf
05-06-2013, 12:07 PM
Em bị lỗi Runtime Error mà không biết làm sao :(