mình đã thử rất nhiều làn trong trang của liên minh huyền thoại va ganera mà vẫn không thấy đổi được. khi lấy lại mật khẩu trong liên minh huyền thoại thi có hiện lỗi. Ai biết cách đổi lại giúp mình với thanks!
Lỗi 4096.Xin vui lòng liên hệ với Admin để được hỗ trợ!