http://fo3shop.garena.vn/index/
Sau khi nạp card xong bạn có sò rồi vào trang web này để đổi sò sang cash nhé. (1 sò = 1 cash). Hiện nay có khuyến mãi mua bóng 1 tặng 1, 210 cash bạn sẽ được 1tr EP (tương đương khoảng 110k tiền bạn nạp vào).