Ai cho mình hỏi cách đổi sò sang EP từ shop của ff3 với , hix
http://fo3shop.garena.vn/index/
vào mà không biết đổi sao