Ai cho mình hỏi cách đổi sò sang EP từ shop của ff3 với , hixvào mà không biết đổi sao