Công cụ chuyển đổi phiên bản Warcraft III 1.23, 1.24b, 1.24e


Buồn buồn ngồi viết cái này để chuyển đổi nhanh hơn "Warcraft Version Switcher 1.61"!
Mình viết = VB.Net 2010 nên nếu máy ai chạy không được thì cài thêm .NET Framework Version 4.0.
Link:
http://www.filehippo.com/download_dotnet_framework_4/

Link:SwitchVersionWar3.exe
http://www.mediafire.com/?kq4n9vd3peds07o

Hướng dẫn sử dụng:
Chạy file SwitchVersionWar3.exe chọn thư mục Warcraft III, thông báo chọn "Yes to All".
Chạy SwitchWar3.exe để chuyển đổi phiên bản.

Chúc các bạn chơi War3 vui vẻ....